MOOI-regeling

Gerelateerd nieuws

100+ innovatieve oplossingen aangemeld voor MOOI-regeling

Er zijn 114 vooraanmeldingen ingediend voor de MOOI-regeling. Het gaat om samenwerkingsverbanden die innovaties ontwikkelen die op korte termijn bijdragen aan de Nederlandse Klimaatdoelen. Voor de opgaven op het gebied van Elektriciteit, Gebouwde Omgeving en Industrie is in totaal € 81,4 miljoen subsidie beschikbaar.

De Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) stimuleert ondernemers, kennisinstellingen en andere maatschappelijke partijen om in samenwerkingsverbanden complete oplossingen te ontwikkelen die bijdragen aan de klimaatdoelen. Deze oplossingen moeten op toepassing gericht zijn, met oog voor technische, sociale en andere factoren die de slagingskans vergroten.

114 vooraanmeldingen voor Elektriciteit, Gebouwde Omgeving en Industrie

In de oogst van vooraanmeldingen zijn er 35 voorstellen ingediend onder Elektriciteit, gericht op de overgang naar een betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening. 53 voorstellen raken aan de opgave van de Gebouwde Omgeving en de te realiseren betaalbare, betrouwbare, schone, duurzame, energiezuinige en veilige woon- en warmtevoorziening. Ten slotte zijn 26 voorstellen ingediend die moeten bijdragen aan overgang naar een schone, energiezuinige, duurzame en veilige industrie.

Vooraanmelding verplicht

De vooraanmelding is hierbinnen een verplichte stap. Hierna krijgen indieners inhoudelijk advies op hun voorstel van een commissie aan speciaal aangestelde experts. Van 1 juli 2022 09.00 uur tot 6 september 2022 17.00 uur kunnen indieners van een vooraanmelding hun definitieve aanvraag indienen.

Over de MOOI-regeling

De MOOI-regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in opdracht en met budget van de ministeries van Economische Zaken & Klimaat en Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties. De Topsector Energie en haar TKI’s en thema’s programmeren de innovatieopgaven waar de MOOI op gebouwd is.

Meer weten

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven