Gerelateerd nieuws

16% kantoren moet voor 2023 verduurzamen

De kantorenmarkt is stabiel, maar de bedrijventerreinenmarkt is juist krap gebleven. Dat blijkt uit de Monitor Werklocaties 2021-2022 die provincie Noord-Holland heeft gepubliceerd.

De monitor laat ook zien dat steeds meer kantoorpanden een energielabel van C of hoger hebben, maar dat 16% nog een verduurzamingsopgave heeft om in 2023 in aanmerking te komen voor verhuur. 

Noord-Holland wil een aantrekkelijke vestigingsplaats zijn voor ondernemers. De provincie stimuleert vernieuwing, verduurzaming én herbestemming van bestaande bedrijventerreinen en kantoorlocaties. De Monitor Werklocaties 2021-2022 levert inzicht in de stand van zaken. De informatie wordt onder andere gebruikt door gemeenten die hun ruimtelijke plannen regionaal afstemmen. Het energiegebruik op bedrijventerreinen is nu voor het eerst inzichtelijk gemaakt.


 

Enkele resultaten

Kantorenlocaties

  • Een kwart van de werkgelegenheid in Noord-Holland is te vinden op kantorenlocaties: 335.000 banen
  • De kantorenmarkt in Noord-Holland is in balans en heeft een omvang van 12 miljoen vierkante meter, waarvan 6,4 miljoen op kantorenlocaties
  • In 2021 is het gebruik van kantoorruimte daar 5,7 miljoen vierkante meter waardoor de leegstand in Noord-Holland gelijk is gebleven (11,8%)

Bedrijventerreinen

  • Een kwart van de werkgelegenheid is te vinden op bedrijventerreinen
  • Op de bedrijventerreinenmarkt is sprake van schaarste. De markt van bedrijfsgebouwen blijft erg krap met een leegstand van 3,5%
  • In 2021is ruim 78 hectare grond uitgegeven op bedrijventerreinen en 9 hectare aan haventerreinen, in totaal 87 hectare. Dat is de 1 na hoogste uitgifte sinds 2009, en ook meer dan voorheen verspreid over de gehele provincie
  • Het aantal verouderde bedrijventerreinen neemt in Noord-Holland af
  • 16% moet nog verduurzamen 

In de monitor is dit jaar voor het eerst inzichtelijk gemaakt wat het meerjarig energiegebruik op bedrijventerreinen is geweest. Hierbij is een toename van stroomverbruik te zien en – voor het eerst- een daling van het gasgebruik. Steeds meer kantoorpanden hebben een energielabel van C of hoger, maar 16% heeft nog een verduurzamingsopgave om in 2023 in aanmerking te komen voor verhuur. Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag het kantoorpand per 1 januari 2023 niet meer als kantoor worden gebruikt.  

Gedetailleerde online dashboards en atlas zijn beschikbaar op de website van de provincie. Meer informatie over bedrijventerreinen en subsidies

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven