Gerelateerd nieuws

609 miljoen euro kapitaalinstroom voor CORUM vastgoedfondsen in eerste helft 2023

In een marktklimaat dat wordt gekenmerkt door stijgende rentes en dalende vastgoedprijzen, is CORUM volgens de Franse vereniging van vastgoedbeleggingsmaatschappijen in de eerste helft van 2023 de grootste* beheermaatschappij met betrekking tot de netto-kapitaalinstroom in vastgoedfondsen (van het type SCPI). Met een netto-instroom van € 609 miljoen* verhoogde CORUM zijn fondsenwerving met 10% ten opzichte van de eerste helft van 2022.
 
Frédéric Puzin, oprichter van de CORUM Groep, is blij met de huidige normalisering van de vastgoedprijzen: “We hebben lang op dit moment gewacht. Er zijn nog nooit zoveel mogelijkheden geweest om vastgoed te kopen als nu. Dankzij het vertrouwen van onze investeerders en onze sterke fondsenwerving zijn we nu in een ideale positie om te investeren. Dit wordt ook geïllustreerd door de golf van aankopen die we sinds half mei hebben gedaan voor onze commerciële vastgoedfondsen.” Hij vervolgt:“We hebben onze beleggingsaanpak afgestemd op onze toekomstverwachtingen, zodat we in staat zijn om te gaan met het mogelijk optreden van een dergelijke ommekeer in de markt – vooral na een stijging van de rente, zoals nu het geval is.
 
CORUM verhoogde de aandeelprijzen van de fondsen nog in het voorjaar van 2022, hoewel de inflatie toen al sterk was gestegen. Het beheerteam heeft deze waardestijgingen uitgevoerd met kennis van zaken en zonder te twijfelen aan de soliditeit van de activa van de vastgoedfondsen van CORUM.
 

Pijlers van de CORUM beheerstrategie

Sinds hun oprichting hebben de vastgoedfondsen van CORUM aandacht besteed aan de omvang van hun instroom van kapitaal. Ze geven er de voorkeur aan om die te beperken wanneer ze dat nodig achten, om niet gedwongen te worden om te investeren in te dure gebouwen en zo het rendement te laten verwateren. Zo heeft CORUM Origin sinds 2016 de kapitaalinstroom aanzienlijk vertraagd en zijn eigen groei beperkt. Hierdoor heeft het bedrijf zijn zelf gedefinieerde streefrendement van 6%** op jaarbasis kunnen behalen. Tegelijkertijd was CORUM Origin zodanig voorbereid op de huidige crisis dat het fonds zich niet genoodzaakt voelde om de aandelenkoers te verlagen – integendeel: deze werd in 2022 zelfs voor de 7e keer verhoogd.
 

Diversificatie; CORUM-portefeuilles niet beïnvloed door devaluaties

De CORUM vastgoedfondsen hanteren een opportunistische strategie: ze proberen gunstige investeringskansen te grijpen zonder ‘trends’ te volgen, die doorgaans synoniem zijn aan hoge prijzen. Deze strategie zorgt voor een grote geografische en sectorale spreiding. De zorgvuldige selectie van investeringskansen draagt aanzienlijk bij aan het waardebehoud en de prestaties van de fondsen. De sterke waardedaling die veel te duur commercieel vastgoed momenteel doormaakt, heeft geen invloed op de portefeuilles, aangezien er nooit activa zijn gekocht tegen prijzen die voor het beheerteam buiten proportie leken. De vastgoedfondsen hebben bijvoorbeeld heel weinig vastgoed in Frankrijk*** en hebben een aanzienlijk deel van hun vastgoed in Duitsland*** verkocht, twee landen waar de vastgoedmarkt momenteel het duurst is.
 

Hoge financiële bezettingsgraad belangrijk in streven naar consistent rendement

De CORUM vastgoedfondsen kopen gebouwen met een hoog rendementspotentieel. (Activa aangekocht in 2023 boden een gemiddeld aanvangsrendement van 7,11 %****). Ze worden aangekocht in goede staat en gebruikt door solide huurders. De financiële bezettingsgraad ligt op een hoog niveau tussen 97% en 101%.
Deze aanpak maakt het mogelijk om potentieel maandelijks dividend uit te keren op de bankrekening van beleggers en zo waardecreatie veilig te stellen. Het biedt ook een betere bescherming in het geval van een marktdaling: gezien de huidige stijging van de rente zorgt een hoog rendement ervoor dat een positieve rentabiliteit langer kan worden gehandhaafd. Bovendien zullen vastgoedobjecten met hoge rendementen – synoniem aan hoge huurstromen – eerder investeerders aantrekken, wat helpt om hun prijzen op een aantrekkelijk niveau te houden.
 

Vreemd vermogen van 10,66% en 11,47%

Dankzij de sterke toename van het aantal beleggers en de daarmee gepaard gaande instroom van kapitaal, zijn de vastgoedfondsen van CORUM in staat om aankopen grotendeels uit eigen kas te doen. Op 30 juni 2023 was het aandeel vreemd vermogen 10,66% in CORUM Origin en 11,47% in CORUM XL, hoewel moet worden opgemerkt dat zelfs dit lage vreemd vermogen niet meer wordt aangesproken vanwege de hoge huidige kapitaalinstroom.
 

CORUM vastgoedfondsen gericht op particuliere beleggers

Voor particuliere beleggers in Nederland biedt CORUM de vastgoedfondsen CORUM Origin en CORUM XL aan. CORUM Origin, opgericht in 2012, is het vlaggenschip van CORUM. Het fonds investeert in 13 landen in de eurozone en heeft inmiddels 153 gebouwen en 340 huurders in zijn portefeuille. Met een kapitalisatie van 2.8 miljard euro is het veruit de grootste van de CORUM fondsen.
CORUM XL is opgericht in 2017 en investeert wereldwijd in 12 landen. Het fonds heeft momenteel 72 gebouwen in bezit, met 182 huurders en is goed voor een kapitalisatie van ruim 1.8 miljard euro. (Peildatum: 30 juni 2023. Bron: CORUM)
Blijf op de hoogte
Scroll naar boven