Gerelateerd nieuws

Apeldoorn en Doetinchem tekenen intentieovereenkomst Flexcity

Flexibiliteit, circulariteit en innovatie als leidende principes bij gebiedsontwikkeling– daar draait het om bij Flexcity.  Een nieuw concept, waarbij modulair bouwen en digitale ontwerpprocessen centraal staan, moet gebiedsontwikkeling helpen versnellen. En een garantie bieden voor de herplaatsing van flexwoningen uit andere delen van het land. Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft samen met wethouder Van den Berge en wethouder Messerschmidt (Apeldoorn) en wethouder Lambregts (Doetinchem) een intentieovereenkomst voor de verkenning van een Flexcity in beide steden getekend. 

Apeldoorn en Doetinchem zijn de eerste twee gemeenten met wie het Rijk samen gaat onderzoeken hoe we deze innovatieve gebiedsontwikkeling vorm kunnen geven, ook organisatorisch. Met beide gemeenten wordt, met ondersteuning van de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting en het Expertteam Woningbouw van RVO, onderzocht hoe de plaatsing van 300 modulaire woningen op korte termijn gecombineerd kan worden met het vrijhouden van bouwrijpe kavels voor de herplaatsing van 200 extra flexwoningen passend binnen de al voorgenomen gebiedsontwikkelingen 

Om het tekort aan woningen in Nederland het hoofd te bieden wordt gewerkt aan de realisatie van een flexibele woningvoorraad, die plotselinge schommelingen in vraag en aanbod kanopvangen. Dit is mogelijk omdat de woningen van permanente en steeds betere kwaliteit zijn, maar juist door hun verplaatsbaarheid ook benut kunnen worden op tijdelijk beschikbare locaties. Wel is het dan zaak bij gebiedsontwikkelingen ruimte te maken voor die flexibele voorraad, en daarbij ook kwaliteit en leefbaarheid hoog in het vaandel te houden. De nieuwe generatie modulaire woningen bieden hiervoor heel veel mogelijkheden. 

In het stedenbouwkundig plan gaan de gemeenten rekening houden met de plaatsing van flexwoningen. Hiermee richten zij bepaalde wijken hybride in met reguliere woningen en flexwoningen waardoor deze ook als gastgemeenten voor bestaande flexwoningen uit andere delen van het land kunnen dienen. De bedoeling is dat de hybride wijken qua aantal woningen makkelijk aanpasbaar zijn, zodat de realisatie ook sneller kan plaatsvinden.

Naast Apeldoorn en Doetinchem hoopt het Rijk– via meerdere kleinere ontwikkellocaties verspreid over heel Nederland – op deze manier goede voorbeelden te ontwikkelen. Hiervoor heeft is er € 96 miljoen beschikbaar gesteld. Flexcity is naast een broedplaats voor innovatie onderdeel van de fysieke herplaatsingsgarantie die het Rijk beschikbaar stelt voor corporaties en investeerders.
 

Garantie op herplaatsing

Met Flexcity geeft het Rijk invulling aan de fysieke herplaatsingsgarantie binnen het programma Versnelling Tijdelijke Huisvesting. De doelstelling is om eind 2024 37.500 betaalbare, duurzame en flexibele woningen te realiseren. Flexwoningen worden in de regel geplaatst voor een periode van 10 tot 15 jaar. Daarna moet de eigenaar op zoek naar een nieuwe locatie en/of eigenaar. Omdat in die periode de investering niet kan worden terugverdiend, wil het Rijk corporaties tegemoet komen. 

De financiële herplaatsingsgarantie zorgt ervoor dat corporaties makkelijker investeren in flexwoningen, terwijl de fysieke herplaatsingsgarantie voorziet in het vergroten van de kans dat de flexwoning een tweede en mogelijk een derde locatie krijgt. Daarbij moet eerst worden verkend of de woning herplaatst kan worden in de regio van de woningcorporatie. Wanneer dat niet mogelijk is, en het ook niet in een andere regio of in de provincie kan, zorgt het Rijk voor een marktmeester die landelijk de locaties, wensen van gemeenten en beschikbare flexwoningen bij elkaar brengt. Als na deze inspanningsverplichting geen locatie is gevonden, kan onder voorwaarden beroep gedaan worden op de fysieke herplaatsingsgarantie. Door de garantie te geven dat de woning kan worden geplaatst in één van de flexibele wijken wordt dat investeringsrisico weggenomen.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven