Gerelateerd nieuws

Bedrijventerrein Rietvelden & de Vutter gaat voor duurzame toekomst

Dinsdag 14 februari ondertekenden de ondernemersvereniging van bedrijventerrein Rietvelden & de Vutter (RIVU), de gemeente ’s-Hertogenbosch en de provincie het plan van aanpak voor de verduurzaming van het bedrijventerrein. Er worden maatregelen ingezet op energietransitie, klimaatadaptatie, stikstofreductie en circulaire economie.

Verder beschrijft het plan hoe het bedrijventerrein slimmer kan worden ingericht en beter bereikbaar wordt voor bijvoorbeeld fietsers. Daarnaast zijn er plannen voor het vergroenen van het terrein en is uitdrukkelijk bestudeerd hoe om te gaan met water.
Gedeputeerde Erik Ronnes: “Door integraal en gebiedsgericht samen te werken kunnen we slimme oplossingen toepassen. Zo is in het plan een oplaadpunt opgenomen voor verwisselbare energiecontainers. Daardoor kunnen binnenvaartschepen duurzaam varen. Niet alleen slaan we daarmee duurzame energie op, we verminderen ook de CO2- en stikstofuitstoot. Impact op meerdere fronten dus.”

Samen investeren

Ook wethouder Ralph Geers van de gemeente ’s-Hertogenbosch is enthousiast over de samenwerking: “Het is heel mooi om te zien dat de ondernemers hun verantwoordelijkheid nemen en hier samen optrekken met provincie en gemeente. Want als we samen investeren, is de kans op succes vele malen groter.” 
De provincie heeft voor de uitvoering een bedrag van € 250.000 beschikbaar en de gemeente ‘s-Hertogenbosch investeert € 350.000. Toin Saris, voorzitter ondernemersvereniging RIVU: “RIVU stimuleert, bewaakt en begeleidt het proces namens de ondernemers op onze bedrijventerreinen en we dragen bij met de inzet van een parkmanager.”

Daarnaast zijn er de deelnemende bedrijven zelf, die kennis inbrengen en ook investeren in projecten. De uitvoering van het plan loopt van 1 januari 2023 tot 31 december 2026.

Grote Oogst

De ondertekening van dit plan is de officiële start van de uitvoering van de verduurzaming van het bedrijventerrein. Daarmee is de RIVU één van de 13 Brabantse terreinen die voor deze aanpak gaat en versneld met de verduurzaming gaat starten. Bekijk alle andere ‘Grote Oogst’ projecten.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven