Gerelateerd nieuws

Bereid u voor op de toekomst met de monitor verduurzaming gebouwde omgeving 2022

Gebouwen in Nederland gebruikten in 2021 iets meer aardgas dan het jaar daarvoor. Dit komt waarschijnlijk omdat er vanwege corona vaker thuis werd gewerkt. Nederlanders kiezen wel steeds vaker voor een warmtepomp of betere isolatie. Daardoor wordt er steeds duurzamer en zuiniger verwarmd. Dit zijn een paar conclusies uit de jaarlijkse monitor verduurzaming gebouwde omgeving.

Iets meer aardgasgebruik door corona

Uit de monitor blijkt onder andere dat Nederlandse gebouwen in 2021 iets meer aardgas hebben gebruikt dan het jaar daarvoor. Dit komt waarschijnlijk omdat mensen vaker thuis werkten in verband met Corona, terwijl kantoren ook weer opengingen. Daardoor werden niet alleen kantoren maar ook huizen overdag verwarmd.

Steeds duurzamer verwarmen

Het kost gemiddeld wel steeds minder energie om gebouwen warm te stoken door betere isolatie. Steeds meer huishoudens maken gebruik van warmtenetten en warmtepompen. Zo wordt er steeds duurzamer verwarmd.

Monitor Verduurzaming Gebouwde Omgeving 2022

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) publiceert al meer dan 10 jaar een monitor over verduurzaming van de gebouwde omgeving. Tot vorig jaar heette die nog de monitor energiebesparing gebouwde omgeving.
Met de monitor 2022 krijgen beleidsmakers, eigenaren en beheerders van gebouwen een overzicht van de laatste ontwikkelingen in onder andere:

  • energieprijzen
  • aantal energiezuinige woningen
  • besparingsresultaten
  • uitstoot van CO2
  • circulair gebruik
  • meningen van bewoners over verduurzaming

Expertteam klimaatadaptief bouwen

Wilt u Nederlandse gebouwen toekomstbestendig maken? RVO helpt lokale overheden, woningbouwcorporaties en marktpartijen met advies. U leest meer over het expertteam klimaatadaptief bouwen en de nationale aanpak klimaatadaptie in hoofdstuk 12 van de monitor.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven