Gerelateerd nieuws

Binnenklimaat Nederland opent deuren voor luchtreinigingssector met kennisrichtlijn Luchtreiniging als eerste concrete resultaat

Binnenklimaat Nederland zet zich als ambitieuze en actieve vereniging in om een gezond binnenklimaat te realiseren. Experts van luchtreinigingstechnieken staan pal achter deze ambitie en hebben zich daarom aangesloten bij de branche. Het eerste resultaat is er: onder leiding van wetenschapper Francesco Franchimon is de Richtlijn Luchtreiniging voor reductie Pathogenen gepubliceerd.

“Er zijn verschillende redenen waarom deze richtlijnen hard nodig zijn. Zo is het namelijk belangrijk dat gebouwen, nieuw en bestaand, beter resistent zijn tegen infectierisico’s, iets waarop nooit is geanticipeerd in bijvoorbeeld het Bouwbesluit,”. vertelt Franchimon. “De coronapandemie heeft deze tekortkoming pijnlijk blootgelegd. Goede ventilatie in combinatie met effectieve luchtreiniging zijn van belang voor het realiseren van een gezond binnenklimaat”. De richtlijn beschrijft o.a. de werking, effectiviteit en aandachtspunten van gangbare luchtreinigingstechnieken en is opgeleverd door een projectgroep bestaande uit Francesco Franchimon, Binnenklimaat Nederland en experts van IonAir, Euromate, VFA Solutions en PlasmaMade.

Voor Sjoerd Gersonius, Euromate, snijdt het belang van deze groep aan meerdere kanten, zo vertelt hij. “Tot de pandemie uitbrak was alles rondom binnenluchtkwaliteit heel erg onbekend onder de mensen. Daar is in een rap tempo veel verandering in gekomen. Het was daarom van essentieel belang dat er een duidelijk informatiepunt zou komen rondom luchtreiniging technieken.”

Naast het informeren van de markt moet deze projectgroep er ook voor zorgen dat er een uniforme manier komt om luchtreinigingsproducten te testen, zo vertelt Gersonius. “Wij willen samen met Binnenklimaat Nederland één manier ontwikkelen om deze producten te testen. Een gecertificeerde test die aantoont wat het effect is van een product op verschillende soorten vervuiling in een uniforme ruimte. Zo kunnen we laten zien wat het daadwerkelijke nut van een product is op de binnenluchtkwaliteit. Op die manier kunnen we claims ondersteunen of juist ontkrachten en zorgen we ervoor dat de markt een stuk transparanter en inzichtelijker wordt.”

“Wij zijn blij met de ambitie van deze partijen om richtlijnen en standaarden te ontwikkelen”, vertelt Remi Hompe, directeur van Binnenklimaat Nederland. “Het is niet alleen een kennisbijdrage aan de praktijk, maar heeft ook een aanzuigende werking richting luchtreinigingspartijen die er ook serieus werk van willen maken om samen verder te professionaliseren en de sector naar een hoger plan te tillen”. Inderdaad, sinds het initiatief is het aantal aspirant leden uitgebreid met Zehnder Clear Air Solutions, Habitat Solutions en TripleAir Technology. Meer zullen volgen.

“Het aspirant-lidmaatschap maakt het mogelijk om een belangrijke en ontwikkelende sector toegang te verlenen tot kennis en netwerk, op een laagdrempelige manier. Zo kunnen de mogelijkheden van luchtreiniging als aanvulling op ventilatie voor een gezond binnenklimaat met sectorgenoten besproken worden. Een mooie ontwikkeling.”, aldus Hompe.

Binnenklimaat Nederland kijkt uit naar de verdere samenwerking met de verschillende partijen.

Over Binnenklimaat Nederland

Binnenklimaat Nederland zet zich als ambitieuze en actieve vereniging in om een gezond binnenklimaat te realiseren. De aangesloten leden zijn fabrikanten, leveranciers en dienstverlenende organisaties op het gebied van binnenklimaattechnologie, -sturing en -monitoring.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven