Gerelateerd nieuws

Brandgedrag van thermische isolatieproducten in praktijksituaties

Vergelijkende brandtests om de bijdrage te onderzoeken van PIR en MW thermische isolatieproducten aan het brandgedrag van platte daken onder PV systemen

Samenvatting

Brandveiligheid is een belangrijke overweging bij het ontwerp en de constructie van gebouwen.

Op gebouwen worden meer en meer PV systemen geïnstalleerd om energie te sparen en de emissie van broeikasgassen te reduceren, en om de energierekening voor de inwoners te verlagen. In sommige landen is de installatie van PV systemen op nieuw gebouwde huizen en met name grote industriële terreinen verplicht. Daarom is het belangrijk dat toezichthouders en verzekeringsmaatschappijen over degelijke onderzoeksresultaten beschikken, zodat ze weloverwogen beslissingen op basis van risicoanalyses kunnen nemen.

PIR is het thermisch isolatieproduct dat in veel gevallen voor platte daken wordt gebruikt. Naast de thermische prestaties laat de druksterkte van PIR-isolatieplaten toe dat PV systemen boven op de dakopbouw kan worden geïnstalleerd.

Architecten, eigenaars van gebouwen, toezichthouders en verzekeringsmaatschappijen moeten weten dat in geval van brand waarbij PV systemen betrokken zijn, aan de veiligheidsdoelstellingen voor platte daken is voldaan.

Brandveiligheid van PV systemen en aangesloten installaties
Hoewel er voorschriften en normen werden ontwikkeld om te voorkomen dat PV installaties en de bijbehorende elektrische bekabeling en uitrusting een ontstekingsbron vormen, is er nog steeds een risico dat de weersomstandigheden en/of een eventueel gebrekkige installatie schade kunnen veroorzaken, die tot brand kan leiden. PV systemen worden niet als bouwproducten beschouwd. Bijgevolg vermeldt de bouwproductenverordening momenteel geen vereisten inzake reactie op brand of CE-markering voor op gebouwen aangebrachte PV systemen. Hoewel het brandgedrag van PV systemen zelf een belangrijke parameter is, wordt dit aspect in deze tekst niet behandeld.

Bijkomende overwegingen voor daken in combinatie met PV systemen
In Europa kan de verspreiding van brand op en in dakisolatie- en dakbddekking die blootstaan aan een externe brandbron, worden geëvalueerd en geregeld met een van de 4 testmethoden vermeld in CEN TS 1187[1] en de bijbehorende classificatienorm EN13501-5 [2]. Voor daken waar PV systemen boven het daksysteem zijn gemonteerd, vragen verzekeringsmaatschappijen en bepaalde toezichthouders zich af of het historisch aanvaarde veiligheidsniveau nog volstaat voor de combinatie van dergelijke systemen, rekening houdend met het feit dat de PV systemen een mogelijke ontstekingsbron kunnen vormen en de brandbelasting op het dak kunnen verhogen. Bovendien maakt men zich zorgen dat ze een brand kunnen verhevigen ten gevolge van afstraling.

Als eenvoudige tegenmaatregel hebben een aantal verzekeringsmaatschappijen als vereiste voorgesteld om brandbare isolatie op daken te vervangen door niet-brandbare producten wanneer PV systemen op het dak gemonteerd zijn. Om na te gaan of dit voorstel gerechtvaardigd is, heeft PU Europe opdracht gegeven voor twee vergelijkende tests. Er werden twee door FM [3] goedgekeurde daksystemen gekozen, één geïsoleerd met PIR en één met MW. PV panelen in een configuratie die algemeen wordt gebruikt in Noord- en West-Europa, werden op het dak gemonteerd en een gasbrander werd als externe ontstekingsbron gebruikt.

Voor beide tests was de verspreidingssnelheid van het vlammenfront onder de PV modules en over het dak vergelijkbaar. Ook voor de brandverspreiding over de daksystemen buiten de perimeter van de PV modules kon geen directe invloed worden vastgesteld, tussen de verschillende thermische isolatielagen

De dikte van de PIR-isolatie was over iets meer dan 25% verkoold en de temperatuur in/op het dak koelde continu af nadat de PV panelen waren gestopt met branden.

Conclusies van deze tests:

  • Daken onder brandende PV systemen kunnen blootstaan aan intense hitte en straling;
  • Ondanks de hoge brandblootstelling door de gasbrander in combinatie met de brandende PV modules, waren de prestaties van het daksysteem met PIR-isolatie vergelijkbaar met de prestaties van het met MW geïsoleerde dak. De brandverspreiding op het dak buiten en rond de brandende PV systemen was vergelijkbaar voor de beide geteste daken;
  • In de geteste configuratie werd aangetoond dat het niet nodig is om – met het oog op brandverspreiding en interne schade – een niet-brandbare isolatie te eisen.

De hier vermelde resultaten gelden specifiek voor de geteste configuraties van plat dak en PV systemen.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven