Gerelateerd nieuws

Brandveiligheid parkeergarages: concept NEN 6067

In juni 2023 is door NEN de conceptversie van de NEN 6067 gepubliceerd. Het normontwerp bevat een bepalingsmethode, waarmee de brandveiligheid kan worden beoordeeld van een parkeergarage met brandcompartimenten die groter zijn dan volgens de prestatie-eisen van het Bouwbesluit is toegestaan. In dit artikel lichten de opstellers van de norm het concept toe.

Parkeergarages zijn een niet weg te denken oplossing voor het parkeren van gemotoriseerde voertuigen. Soms worden garages als losstaand bouwwerk gerealiseerd, maar vaak maken ze deel uit van een groter bouwwerk. Omdat er veel verschillende gebruikers zijn en een grote variatie aan voertuigen (benzine, diesel of elektrisch), is de beoordeling van de brandveiligheid complex. Deze complexiteit, het onvoldoende toegesneden zijn van het Bouwbesluit (en Besluit bouwwerken leefomgeving, Bbl) en niet goed bruikbare normen en richtlijnen was de reden om op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze nieuwe norm te ontwikkelen.

Het normontwerp bevat een bepalingsmethode om de risico’s van een specifiek ontwerp van de parkeergarage inzichtelijk te maken. Ook kan de norm gebruikt worden om een parkeergarage te beoordelen met brandcompartimenten die groter zijn dan volgens de prestatie-eisen van het Bbl is toegestaan. Dit geldt ook voor garages waarvoor volgens het Bbl automatische blusinstallaties verplicht zijn. Deze garages hoeven op basis van de norm in veel gevallen niet meer te worden opgedeeld in brandcompartimenten van maximaal 1.000 m2. Het is echter niet mogelijk om op basis van de norm aan te tonen dat een door het Bbl voorgeschreven blusinstallatie in specifieke situaties kan vervallen.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven