Gerelateerd nieuws

Nu ook gecontroleerde prestatieverklaringen brandveiligheid in databank BCRG

Vanaf 2023 bevat de landelijke databank van BCRG ook de gecontroleerde prestatieverklaringen voor brandveiligheid van bouwproducten en -systemen. Tot aan dit jaar was deze databank in Nederland niet beschikbaar, terwijl een SBR-onderzoeksrapport de behoefte aan zo’n databank duidelijk beschrijft. Nu heeft de stichting BCRG, met hulp van een groot aantal marktpartijen en met steun van het ministerie van BZK, haar reeds bestaande landelijke databank uitgebreid met prestatieverklaringen op het gebied van brandveiligheid.

De databank van BCRG bevat al veel jaren de gelijkwaardigheids- en prestatieverklaringen van veel uiteenlopende producten en systemen op het gebied van energie. De komende tijd zullen daar ook de gecontroleerde prestatieverklaringen brandveiligheid van bouwproducten en -systemen bij komen. Met deze uitbreiding van de databank draagt BCRG bij aan een efficiëntere aantoonbaarheid van kwaliteitsborging voor een brandveilige gebouwde omgeving.

TBQ (een spin-off van TNO) kreeg bij de toepassing van hun risicogerichte inspectiesoftware brandveiligheid vaak de vraag om na een inspectie gecontroleerde oplossingen aan te bieden. Dit verzoek was de aanleiding om met een aantal gerenommeerde inspectiebedrijven, zoals DVT, Dijkoraad Viavesta, Kijk op Veiligheid en VGIB, inspectieprotocollen te ontwikkelen. Met deze protocollen is het mogelijk om deze gecontroleerde oplossingen ook daadwerkelijk te selecteren.

Met hulp van een aantal vooraanstaande toeleveranciers, onder wie Hilti, Promat, Rft, Rockwool en Saint-Gobain Isover, zijn de eerste protocollen getoetst en aangevuld. In de toekomst kunnen marktpartijen de oplossingen die deze leveranciers aanbieden via de databank op een juiste wijze selecteren en toepassen. Dit bevordert de uiteindelijk gerealiseerde brandveiligheid.

Efectis en Peutz waren bereid om bij de ontwikkeling van de databank aan te sluiten. Zij zien kansen om met de beschikbaarheid van een databank met gecontroleerde verklaringen de kwaliteit van advisering en de uiteindelijke realisatie van een brandveilig gebouw te verbeteren. Samen met TNO en de vereniging van Bouw en Woningtoezicht Nederland zijn ze van plan om deel te nemen aan het college Brandveiligheid van de stichting BCRG. Deze stichting ontsluit al meer dan 10 jaar de gecontroleerde en gelijkwaardige oplossingen van producten en systemen die marktpartijen gebruiken voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen. Het college Brandveiligheid zal in het begin bestaan uit vijf onafhankelijke experts.

Binnen de databank zal BCRG drie categorieën verklaringen ontsluiten.

  • De eerste categorie is een verklaring die valt onder het directe toepassingsgebied, kort gezegd de resultaten van een test uitgevoerd volgens de norm in een erkend laboratorium.
  • De tweede categorie is een verklaring die valt onder het uitgebreid toepassingsgebied, op grond van gecontroleerde extrapolatieregels.
  • De derde categorie is een verklaring die valt onder de noemer deskundigenverklaring. Daarbij wordt een toepassing gecontroleerd aan de hand van verschillende testresultaten en een analyse van een deskundige.

Het opzetten van de landelijke databank wordt ondersteund door het ministerie van BZK. Voor hen past deze ontwikkeling in haar voornemen om in de toekomst nog beter aantoonbaar kwalitatief goed te bouwen. De overheid beoogt dit onder meer via de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

De structuur en eerste voorbeelden van de gecontroleerde brandveilige en geteste oplossingen zijn in 2023 te vinden op de website www.bcrg.nl. De databank zal voor iedereen via de website van BCRG vrij toegankelijk zijn. Leveranciers kunnen binnenkort hun producten en systemen aanbieden voor validatie die door het College Brandveiligheid van BCRG worden gecontroleerd.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven