Gerelateerd nieuws

Subsidieregelingen voor duurzame en toekomstbestendige bedrijventerreinen

Zuid-Holland staat voor een grote verstedelijkingsopgave waarbij het belangrijk is dat er voldoende ruimte blijft voor werkgelegenheid. Waar mensen wonen, moeten mensen ook kunnen werken. Bijna één derde van de directe werkgelegenheid in Zuid-Holland vind je terug op bedrijventerreinen, zij vormen een essentieel onderdeel van de Zuid-Hollandse economie.

En juist die plekken zijn helaas vaak versteend en daardoor gevoelig voor wateroverlast en hittestress en dus niet klimaatbestendig. De verwachting is dat als er niets verandert, over dertig jaar de gemiddelde gevoelstemperatuur op een zomerse dag op een bedrijventerrein zal zijn opgelopen tot 40,8 graden Celsius. Niet echt prettig verblijven dus. Daar kunnen we met vergroening iets aan doen. Dit maakt de terreinen bovendien aantrekkelijker voor werknemers omdat een groene omgeving zorgt voor een betere gezondheid en helpt tegen stress.

Het potentieel aan energiebesparing en duurzame opwekking van energie op bedrijventerreinen is groot; meer dan dat van alle huishoudens bij elkaar. Bijvoorbeeld door duurzame energie op te wekken, waardoor we sneller van het aardgas af kunnen. Individuele bedrijven nemen al maatregelen om energie te besparen, maar juist op bedrijventerreinen is er de mogelijkheid om de krachten te bundelen en samen met andere bedrijven op te trekken. Bijvoorbeeld voor het slim delen van energie via een energienetwerk.

Subsidieregelingen vanuit de Provincie

De provincie Zuid-Holland stimuleert duurzame en toekomstbestendige bedrijventerreinen en faciliteert dit onder andere met subsidieregelingen. Om goede plannen te maken is er bijvoorbeeld de planvormingsubsidie. Om gezamenlijk te investeren in maatregelen is er de verduurzamingsubsidie. Ook is er een subsidie voor eigenaren van daken, waterbassins en parkeerterreinen, om deze te voorzien van zonnepanelen.

Daarnaast ondersteunt de provincie bij het oprichten van (nieuwe) samenwerkingen op bedrijventerreinen door de inzet van ambassadeurs.

Praktijkvoorbeeld

Eén van de bedrijventerreinen die gebruik heeft gemaakt van de verduurzamingsubsidie is Schiebroek in Rotterdam. Dit bedrijventerrein telt zo’n 160 bedrijven. Edwin Markus, parkmanager van Schiebroek: “Wij hebben de subsidie als Stichting Bedrijven Investeringszone (BIZ) namens de ondernemers aangevraagd. We zijn het project begonnen met een energiescan scannen van de gebouwen van de ondernemers die hierin geïnteresseerd waren. Zo’n energiescan geeft inzicht in hoeveel energie je kunt besparen. Dit jaar investeren de bedrijven rond de €800.000. Ongeveer €160.000 daarvan is als subsidie verstrekt door de provincie. Met die subsidie worden onder meer zonnepanelen aangeschaft en isolatiemaatregelen getroffen. De lijnen met de medewerkers bij de provincie zijn kort, waardoor ik bij vragen makkelijk kon schakelen.”  Wouter Bosch werkt bij Hoftijzer, één van de bedrijven op Schiebroek en ervaart het aanvragen van de vergunning als eenvoudig: “Het is een duidelijk en soepel proces en verliep zonder problemen”.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven