Gerelateerd nieuws

Duurzaam opwekken en laden op provinciale carpoolplaatsen

We Drive Solar gaat samen met vijf lokale energiecoöperaties op 10 provinciale carpoolplaatsen solar carports plaatsen. Er worden 465 parkeervakken voorzien van overkappingen met zonnepanelen. Daarbij komen er 70 laadpunten zodat elektrische auto’s direct opgeladen kunnen worden met lokaal opgewerkte zonne-energie. Er is afgesproken dat de oplaadtarieven op deze solar parkings altijd lager zullen zijn dan de vergelijkbare benzinekosten per kilometer.

Gedeputeerde Arne Schaddelee van mobiliteit: “Als provincie hebben we hiervoor het initiatief genomen omdat we het carpoolen willen stimuleren en het aantrekkelijk willen maken om dat met een elektrische auto te doen. Als we willen zorgen dat onze leefomgeving in de toekomst ook gezond blijft, is het belangrijk dat veel minder verkeer gebruik gaat maken van fossiele brandstoffen. Hiermee dragen wij ook een steentje bij.” Gedeputeerde Huib van Essen van energietransitie vult aan: “Ik vind dit een prachtige ontwikkeling omdat ook de omgeving financieel profiteert van de opbrengsten van deze solar parkings. Daarnaast ben ik trots dat wij als provincie deze stap hebben genomen om zo het goede voorbeeld te geven om de energietransitie te versnellen.

Omgeving deelt in opbrengst en heeft inspraak in beheer

WeDrive Solar werkt samen met vijf Utrechtse energie-coöperaties:

 • Energiecoöperatie BijZONder Baarn (BaarnDuurzaam)
 • Energiecoöperatie Woerden Energie
 • Energiecoöperatie 2030.NU
 • EigenWijkse Energie Coöperatie
 • Energie Coöperatie Lek en IJsselstroom.

Aart Houwink, bestuurslid van Energie van Utrecht en bestuurslid van BaarnDuurzaam, legt uit: “Deze vijf energiecoöperaties in de provincie maken gezamenlijk lokaal eigendom van de zonne-installaties op de carpoolplaatsen mogelijk. Hierdoor hebben inwoners van de betreffende gemeenten inspraak in realisatie en beheer, en delen zij mee in de opbrengsten.”

Opladen en elektriciteit terugleveren

In totaal worden er 2800 zonnepanelen op de solar parkings geplaatst. De laadpunten die worden geplaatst zijn bidirectioneel, wat betekent dat elektrische auto’s energie terug kunnen leveren aan het elektriciteitsnet als de stroomprijs hoog is, en kunnen opladen als de prijs gedaald is. Robin Berg, directeur van WeDrive Solar licht dit toe: “WeDrive Solar bouwt het energiesysteem van de toekomst met duizenden zonnepanelen, elektrische (deel)auto’s en zongestuurde bidirectionele laadpunten die kunnen laden én ontladen. We gebruiken autobatterijen als opslag voor een 100 procent duurzaam energiesysteem op basis van zon en wind. Als het aan ons ligt, maken we samen met de energiecoöperaties van Utrecht de eerste bidirectionele provincie ter wereld.”

Te gebruiken vanaf 2024

Wanneer alles volgens planning verloopt worden de eerste solar parkings in het voorjaar van 2024 opgeleverd. Dat lukt niet voor carpoolplaatsen waar een bestemmingsplanwijziging nodig is. Dan zal de oplevering medio 2025 plaatsvinden. De solar parkings komen op de volgende locaties:

 • N201-A2 Vinkeveen
 • N204-A12 Woerden Noord
 • N204-A12 Linschoten
 • N210 IJsselstein
 • N221-A1 Baarn
 • N229 Cothen
 • N230-A2 Maarssenbroek
 • N401-A2 Breukelen
 • N414-A1 Eembrugge
 • N419-A12 Harmelen
Blijf op de hoogte
Scroll naar boven