Gerelateerd nieuws

Een beursorganisatie, die de juiste bezoekers benadert

Tot de doelgroep bezoekers van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer behoren de beursorganisatie alle professionele verantwoordelijken op het gebied van werkplekken, werkomgeving en gebouwbeheer, samengevat aangeduid als facilitair management.

Deze professionals zijn als facilitair (mede-)verantwoordelijke werkzaam in het bedrijfsleven, bij de (semi-)overheid, in de zorg en het onderwijs. Zie ook het Bezoekersprofiel 2022 van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer.

Daarnaast alle personen, die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de levering, ontwikkeling, aankoop en/of productie van producten en/of diensten voor het facilitair management en/of gebouwbeheer.

Voor zijn bezoekerswerving heeft de beursorganisator de beschikking over een adressenbestand van meer dan 85.000 personen en bedrijven uit deze doelgroepen. Dit bestaat uit  (oud-)bezoekers en voorgeregistreerden van de jaarlijkse vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer, abonnees en geregistreerden van de media Facilitair Journaal.

Bezoekerswerving
Een belangrijke voorwaarde voor de het welslagen van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer is de bezoekerswerving. De kwantiteit van het aantal bezoekers is daarbij belangrijk, maar de organisatie vindt de ‘kwaliteit’ van de bezoekers minstens, zo niet belangrijker. Het gaat op de beursvloer om de aanwezigheid van de professionele verantwoordelijken voor het facilitair management en gebouwbeheer in Nederland en Vlaanderen.

Daartoe doet de beursorganisatie ieder jaar grote inspanningen om de nodige bezoekers uit de doelgroepen ertoe te bewegen naar de beurs te komen. In de laatste 5 edities van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer vóór de coronacrisis in januari (2016-2020) trok het evenement tussen 12.500 en 16.500 bezoekers. In de laatste editie in juni 2022 waren de facilitaire eindgebruikers nog erg terughoudend om het evenement weer te gaan bezoeken. Met ruim 5.500 bezoekers bleef het aantal bezoekers achter bij de verwachting, al roemden de standhouders wel de ‘kwaliteit’ van de bezoekers. Voor de eerstkomende editie stelt de beursorganisatie alles in het werk om tenminste 10.000 professionele facilitair manager en gebouwbeheerders ertoe te bewegen de vakbeurs te bezoeken.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven