Gerelateerd nieuws

Siemens en Shell tekenen MoU om CO2- arme, zeer efficiënte energieoplossingen te bevorderen 

 Siemens Smart Infrastructure en Shell Global Solutions International BV hebben een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend om samen te werken aan de ontwikkeling van CO2-arme en zeer efficiënte energieoplossingen die de energietransitie ondersteunen. 

De overeenkomst is gericht op projecten die groene waterstof produceren voor industriële toepassingen bij Shell en haar klanten, en op het versterken van de samenwerking op het gebied van biobrandstoffen en circulaire chemie. Volgens het MoU zullen Siemens en Shell oplossingen creëren die de energie-efficiëntie verhogen en duurzame energie genereren, bestaande uit, maar niet beperkt tot, digitalisering, efficiënte netwerken en de productie, distributie en toepassing van groene waterstof. Het partnerschap, dat is gesloten met de business unit Elektrificatie en Automatisering van Siemens, heeft het potentieel om de synergie voor beide partijen te versterken. Terwijl Siemens met Shell wil samenwerken om de overgang van laatstgenoemde naar netto-nuloperaties te versnellen, wil Shell aan Siemens en zijn filialen CO2-arme producten leveren die de emissies verminderen in de gehele toeleveringsketen, in de activiteiten van Siemens en in de gebruiksfase van Siemens-producten. 

“Siemens zet zich in om elektrificatie los te koppelen van fossiele brandstoffen. Partnerschappen zijn essentieel om deze inspanning te stimuleren en de overgang naar een duurzame energievoorziening te bewerkstelligen”, aldus Stephan May, CEO Elektrificatie en Automatisering bij Siemens Smart Infrastructure. “Het partnerschap met Shell past perfect in de visie van Siemens om de wereld te elektrificeren en tegelijkertijd industriële en infrastructurele klanten te helpen hun koolstofvoetafdruk te verkleinen en hun duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.” 

Siemens is al meer dan tien jaar leverancier van elektrische apparatuur – schakelinstallaties, pompen, transformatoren, elektrische Scada – aan Shell. In de afgelopen jaren heeft het zich ontwikkeld tot een leverancier van gezamenlijke oplossingen, die het volledige scala van zijn elektrificatie- en automatiseringsportfolio omvat en verder is versterkt door Joint Industry Programme 33 (JIP33) standaardisatie van apparatuur, een reeks gestandaardiseerde industriële inkoopspecificaties voor de olie- en gasindustrie. Shell hecht groot belang aan de relatie met Siemens, die het pad effent voor het versnellen van de energietransitie. 

“Intense samenwerking met partners is essentieel voor het leveren van koolstofarme energieoplossingen voor de toekomst. Voortbouwend op onze bestaande relatie met Siemens verwacht ik dat dit MoU onze teams in staat zal stellen nog nauwer samen te werken”, aldus Graham Henley, Senior Vice President Engineering & Project Capability bij Shell. “De brede expertise van Siemens op het gebied van elektrificatie en automatisering, samen met de engineering- en projectuitvoeringscapaciteit en ambitie van Shell op het gebied van de energietransitie zal een krachtige combinatie blijken te zijn.” 

Het MoU komt voort uit deze relatie en uit de samenwerking bij verschillende projecten sinds 2010. Een van de belangrijkste mijlpalen op weg naar groene waterstof is de onlangs aangekondigde bouw van Shell’s Holland Hydrogen 1 (HH1) project op de Maasvlakte in Rotterdam. Met een capaciteit van 200 megawatt en 60 ton waterstof per dag wordt HH1 een van de grootste groene waterstofproductiefabrieken ter wereld en de grootste in Europa. Siemens speelt een belangrijke rol bij de planning, bouw en uitvoering van het project, als leverancier van stroomdistributie en automatisering van onderstations. 

Via een onderhoudscontract zal Siemens ook betrokken zijn bij de exploitatie van de installatie, die in 2025 operationeel moet worden. De installatie zal waterstof produceren met behulp van elektriciteit die door windturbines in de Noordzee wordt opgewekt. 

Siemens en Shell hebben voor dit grote project gekozen voor een gezamenlijke en flexibele werkwijze. Dankzij nauw overleg en besluitvorming op dagelijkse basis is de ontwikkelingstijd – van het ontwerp van het stroomdistributiesysteem – met bijna de helft teruggebracht, van 18 maanden tot 9 maanden. 

Vrnl. Stephan May (Siemens), Carlos Maurer en Graham Henley (Shell) 

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven