Gerelateerd nieuws

Green Deal verduurzaming bedrijven in gemeente Heusden start op 1 mei

Bij het CO2-neutrale De Laat Coffee in Nieuwkuijk ondertekenden op 17 april vijf partijen de Green Deal 2023-2027: De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Midpoint Brabant, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB), Ondernemend Heusden en Waterschap Aa en Maas. De Green Deal is een overeenkomst tussen bedrijven, non-profit organisaties en de overheid om duurzame initiatieven ruimte te geven. De Green Deal loopt vijf jaar en start op 1 mei 2023. Alle bedrijven gevestigd in de gemeente Heusden kunnen eraan deelnemen.

Samen werken aan duurzaamheid

Samen met het bedrijfsleven werkt de gemeente Heusden aan de duurzaamheidsopgave. Vaak ontbreken de kennis en organisatiekracht om individuele initiatieven te ontplooien of collectieve mogelijkheden te onderzoeken. Om gezamenlijke duurzaamheidsprojecten uit te kunnen voeren, is de Green Deal opgesteld. De Green Deal beschrijft de rollen en de wederzijdse verwachtingen van de verschillende samenwerkingspartners. Jaarlijks worden de doelstellingen en concrete projecten geëvalueerd. In het uitvoeringsdocument worden eventuele herzieningen bijgehouden.

Prioriteit in 2023

In 2023 hebben de volgende projecten prioriteit:

  • inventarisatie gebiedsaanpak energietransitie glastuinbouw
  • een lokaal collectief duurzaam energiesysteem bij een groep van bedrijven
  • het ‘zon op dak’ project

Naast deze prioriteiten zijn er doorlopende acties. Voorbeelden zijn energiescans op maat, bijeenkomsten over verschillende duurzame onderwerpen en worden leden op de hoogte gehouden van de actuele wet- en regelgeving op het gebied van energie en duurzaamheid.

Ondernemend Heusden

Mede voor de uitvoering van de Green Deal wordt Stichting Ondernemend Heusden opgericht.

Ondernemend Heusden is een lokale samenwerking tussen Stichting Parkmanagement Heusden (SPH), het Heusdens Bedrijven Platform (HBP), de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Heusden (KHN), Land- en Tuinbouworganisatie De Langstraat (ZLTO) en de gemeente Heusden. Deze samenwerking zorgt voor verbinding en versterking tussen de verschillende bedrijven en instanties, branches en de gemeente. Samen zorgen de partners voor meer dynamiek, bedrijvigheid en werkgelegenheid. Zo krijgt Heusden een nog prettiger ondernemersklimaat De ondertekening van deze Green Deal is een voorbeeld van de samenwerking en een bijdrage aan een ondernemender Heusden.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven