Gerelateerd nieuws

Het begrip \’bouwwerk\’ volgens de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De Wet kwaliteitsborging stelt de bouw danig op de proef. De verplichte private kwaliteitsborging en het aanscherpen van aansprakelijkheden in het Burgerlijk Wetboek moeten tot een betere kwaliteit van het op te leveren werk leiden. Maar zijn die bepalingen uit de Wkb voor alle soorten werken geschreven? Wanneer en voor welke werken gelden die regels dan? Dergelijke vragen over het toepassingsbereik van de Wkb worden onder meer gesteld als het gaat om infrastructurele bouwwerkzaamheden en de aanleg van (ondergrondse) leidingen en kabels. Om meer duidelijkheid te scheppen is er een notitie opgesteld, waarin u dat op uw gemak kunt nalezen. Download de notitie hieronder.

Lees hier de notitie De betekenis van de Wet kwaliteitsborging voor infrabedrijven.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven