Gerelateerd nieuws

Home energie managementsysteem van O-Nexus bevordert slimmer verbruik van energie

Het home energie management systeem van O-Nexus meet constant de energiehuishouding van een woning. Op basis van de meetgegevens wordt de energie afname direct aangepast aan de behoefte en actuele prijs. Het gevolg is een slimmer verbruik en een lagere rekening. “Je verbruikt energie op het moment dat het voor jouw portemonnee en de energiemarkt het beste uitkomt, dat is de kern van het verhaal,” zegt Bart Lelij van het Amsterdamse databedrijf.

Het innovatieve karakter van het systeem ligt in de doorlopende gegevensanalyse van de gebouwde omgeving. Lelij: “Wij hebben toegang tot data uit de woning en doen op grond van de ontvangen gegevens voorspellingen over wat er de komende 24 uur gebeurt met de energiehuishouding. De meetgegevens worden gebruikt voor optimalisatie. Ons systeem maakt voor jouw individuele woning steeds weer het beste scenario voor het energieverbruik.”

Het systeem is interessant voor woningcorporaties, beleggers of conceptbouwers die het toepassen in goed geïsoleerde energiezuinige woningen.

Extra laag

Conventionele systemen voor meet- en regeltechniek functioneren volgens Lelij in de praktijk in het algemeen al goed. “Veel Nul op de Meter woningen worden al uitgerust met ons monitoringsysteem waarmee EPV-rapportages en vraaggestuurd onderhoud worden gefaciliteerd. Wij leggen er echter nog een extra laag overheen. Het O-Nexus systeem verbindt apparatuur en data en knoopt verschillende vormen van informatie aan elkaar, zoals het historisch energieverbruik van de woning, de kWh kostprijs of weersinvloeden. Is het koud buiten, of juist warm? Op basis van deze parameters worden commando’s gegeven aan de apparatuur in de woning. Eén van de signalen kan bijvoorbeeld luiden dat de batterij gevuld moet worden met zonnestroom. omdat levering aan het elektriciteitsnet weinig zin heeft in verband met een laag actueel tarief. Je moet energie opslaan op het moment dat dat het meest gunstig is.”

Optimaliseren

Het home managementsysteem optimaliseert de energie, afkomstig uit zonnestroom. Lelij: “Wij spelen als het ware met deze vorm van energie. Zo kan het op een bepaald moment gunstig zijn om de boiler te vullen (het water te verwarmen) met inzet van zonnestroom. Bijvoorbeeld omdat het op dat moment niet gunstig is om aan het elektriciteitsnet te leveren vanwege de lage energieprijs. Ook hier weer kijken we naar de individuele woonsituatie. Een gezin met vier kinderen heeft natuurlijk een ander verbruik dan een alleenstaande. Misschien hoeft de boiler van een alleenstaande niet helemaal maar slechts gedeeltelijk gevuld te worden. Ons systeem houdt met alles rekening door steeds een actueel energieprofiel voor die specifieke woning te maken. En kan dus gecombineerd worden met dynamische energie aanbieders. Als het hard waait en door windopwek de prijzen laag zijn, kan energie opgeslagen worden in een (zout-)batterij of waterbuffer. Zo’n 70% van het energieverbruik in de woning is voor ruimteverwarming en warm (tap)water. Daar is met inzet van opslag veel winst te behalen.”

Comfort

Het home energie managementsysteem houdt ook rekening met comfort. Lelij noemt een voorbeeld aan de hand van de piekbelasting die ’s morgens vroeg en aan het einde van de dag in de meeste Nederlandse huishoudens optreedt. “Ons systeem stuurt in de ochtend bijvoorbeeld een warmtepomp zo aan dat deze geen energie gebruikt tijdens de piek. Elektriciteit is tijdens de piek immers extra duur. We waken er natuurlijk voor dat het comfort blijft zoals je gewend bent. Als het zacht weer is, is zo’n rem natuurlijk niet zo’n probleem. Maar als het buiten erg koud is, ligt dit anders. Ons systeem houdt daar rekening mee.”

Bewoner

Een slimme meter alléén is volgens Lelij niet voldoende om het systeem te laten functioneren. Daarom worden in de meterkast en de technische ruimte tussenmeters geplaatst. De bewoner zelf hoeft niets te doen en merkt eigenlijk ook niet dat er gegevens worden gemeten of commando’s worden gegeven. “Alles wat we doen valt natuurlijk wel onder de wetgeving die er is rond privacy en security. Dat is voor ons en onze klanten natuurlijk heel belangrijk.”

Energietransitie

Voor de installatie van een home managementsysteem is een investering nodig van gemiddeld tussen de 800 en 1500 euro per woning. Lelij: “Hoeveel je bespaart, is van verschillende factoren afhankelijk zoals bewonersgedrag, de invloed van vloerverwarming of batterij – opslagmogelijkheden en de energieprijzen. Ons systeem draagt ook bij aan de energietransitie. Zo gaan we uit van een jaarlijkse CO2 reductie van dertig procent en een even grote besparing op de energierekening.”

De beweringen van Lelij zijn mede gebaseerd op de ervaringen die zijn opgedaan in een groot aantal woningen die al met het systeem werken. Afnemers zijn ook woningcorporaties of beleggers. “Overigens: wat je ook doet op energiegebied, isoleren is altijd de eerste maatregel die je zou moeten nemen. Daarna komt de rest. Wij maken niet het apparaat zelf slimmer. Apparaten zijn tegenwoordig al slim genoeg. Wat wij wél doen is het verbruik slimmer maken.”

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven