Gerelateerd nieuws

Informatie en downloads ‘Essentiële controlepunten checklist editie 2023’ & ‘Whitepaper’

De uitgave Essentiële Controlepunten Brandveiligheid wordt jaarlijks geactualiseerd uitgebracht om bij te dragen aan de borging van wettelijke eisen brandveiligheid in gebouwen. De uitgave wordt door Brandweer Nederland, Vereniging Bouw & Woningtoezicht Nederland en BBN Brandveilig Bouwen Nederland gezamenlijk gepubliceerd. Het projectteam Essentiele Controlepunten Brandveiligheid is gedurende het jaar aan het werk om actualiseringen te inventariseren en op een juiste en heldere manier te verwerken. Opmerkingen en suggesties kunnen worden gestuurd aan info@bbn.nu.

BBN – Essentiële controlepunten brandveiligheid

Essentiële controlepunten brandveiligheid (complete editie 2023)
Hoofdstuk 1: Toelichting bij begrippen brandveiligheid
Hoofdstuk 2: Brandwerende constructies
Hoofdstuk 3: Brandgedrag van bouwmaterialen
Hoofdstuk 4: Platen, blokken en isolatiemateriaal
Hoofdstuk 5: Brandwerend glas
Hoofdstuk 6: Doorvoeringen en voegen
Hoofdstuk 7: Voetgangersdeuren, vliesgevels en glasdaken
Hoofdstuk 8: Brandwerende industriële- en bedrijfsdeuren
Hoofdstuk 9: Brandwerende textiele rolschermen
Hoofdstuk 10: Rook-en warmteafvoersystemen
Hoofdstuk 11: Overdrukinstallatie

 

BBN Whitepapers

BBN – WhitePaper BBL en NEN 6075
BBN – Notitie expert Judgements BBN versie 20 februari 2020

 

BBN Checklist

Checklist Brandveiligheid bestaande parkeergarages < 1000 m2
Checklist brandwerende coating op staal constructies
Checklist brandveiligheid voor ondernemers

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven