Innovatie

Gerelateerd nieuws

Innovatie impuls voor gemeentelijke infrastructuur

De Europese Commissie ondersteunt de Nederlandse gemeenten en provincies via een meerjarige subsidie. De steun is bedoeld om een netwerk van innovatie hubs in Nederland te creëren.

Innovatie digitalisering

De Dutch Societal Innovation Hub (DSIH) heeft als doel om steden en regio’s te helpen bij de grote maatschappelijke transformaties met behulp van innovatie, digitalisering en nieuwe technologie. Na intensieve voorbereiding is de DSIH beloond met een Europese meerjarige subsidie van €4,2 miljoen die wordt gefinancierd door de Europese Commissie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Wat de DSIH gaat doen

Het doel van de DSIH is de innovatie infrastructuur van gemeenten en provincies versterken en methodes en digitale bouwblokken via trainingen en kennisuitwisseling te verspreiden. De subsidie helpt de zeven partners om sneller van elkaar te leren. Vervolgens worden de successen vertaald in standaarden die voor alle publieke dienstverleners te gebruiken zijn. Zo komt er, onder andere, een portaal waar de partners hun geleerde lessen over bijvoorbeeld interoperabiliteit delen. Op die manier hoeven gemeenten en provincies het wiel niet opnieuw uit te vinden maar kan er geput worden uit expertise en eerdere ervaringen. De DSIH is echter breder dan ‘een portaal voor publieke diensten’. Zo gaat er meer ontwikkeld worden rondom de maatschappelijke opgaven uit de missie ”Duurzaam, gezond en veilig leven in stad en regio”. Het programma verwacht op 1 oktober van start te gaan en komt daarna met een agenda wat we verder van hen mogen verwachten.

“DSIH zorgt ervoor dat we een volgende stap zetten in het creëren van experimenteerruimte voor innovatie.” zegt Nathan Ducastel, directeur VNG Realisatie. “De gezamenlijke investering vanuit Europa, het rijk en de lokale overheid zorgt ervoor dat we gezamenlijk gaan innoveren en zorgt gelijktijdig voor een fundament om innovaties op te schalen naar al onze leden.”

DSIH partners

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en InterProvinciaal Overleg (IPO) zijn penvoerders en handelen vanuit het gemeenschappelijk belang voor gemeenten en provincies. De vijf andere partners zijn: Brightlands Smart Services Campus, Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven, Digicampus, Gemeente Rotterdam en het Urban Development Initiative (UDI). Ieder brengt zijn eigen ervaring mee vanuit bestaande projecten, test- en experimenteerfaciliteiten en een decentraal publiek-privaat netwerk. Dit helpt de DSIH om te leren vanuit ervaringen en dit in te zetten om sneller vooruit te komen. De opgedane kennis wordt gedeeld met de achterban: zo kunnen alle gemeenten en provincies voordeel halen uit de resultaten van de DSIH.

Onderdeel van Europa

Omdat de DSIH onderdeel is van het Europese netwerk benutten men ook de kennis en ervaring in andere EU-landen. In deze fase zijn 136 EDIH’s (European Digital Innovation Hub’s) geselecteerd. De missie van de DSIH is ”Duurzaam, gezond en veilig leven in stad en regio”. Een groot deel van de EDIH’s richt zich op technologie, maar de DSIH richt zich op digitale toepassingen om publieke diensten te verbeteren. De Nederlandse hub draagt hiermee bij aan de Europese ambities voor zowel de Greendeal als de Digital Decade.

Reden voor toekenning

Er is door de Europese Commissie gekeken naar de DSIH-aanvraag op drie onderdelen: relevantie, implementatie en invloed. Op al deze onderdelen werd de maximale score gehaald. Het begeleidend schrijven geeft aan dat de Europese Commissie vertrouwen heeft in de DSIH: “Men beschikt over de nodige ervaring, bekwaamheid en vaardigheden. Er ligt een solide, goed doordacht, voorstel met voldoende middelen en er is een goed geformuleerde focus op de uitrol”.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven