Gerelateerd nieuws

Inwerkingtreding Wkb beoogd op 1 januari 2023

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is afhankelijk van inwerkingtreding van de Omgevingswet en de bedoeling is dat beide tegelijk van kracht worden. De nieuwe ingangsdatum van de Omgevingswet is 1 januari 2023, de minister zal nog afzonderlijk informeren over de inwerkingtreding van de Wkb.

Na overleg met de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen heeft minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met daarin de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023 voor de Omgevingswet aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven