Gerelateerd nieuws

Miljoenenimpuls voor groene bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen in Nederland worden dankzij een impuls uit het Nationaal Groeifonds de komende jaren omgetoverd tot groene, klimaatbestendige en energie-efficiënte plekken, waar werknemers prettig kunnen werken in een gezonde omgeving. Vandaag besloot de ministerraad op basis van het advies van het Nationaal Groeifonds om €26 miljoen toe te kennen aan het programma Werklandschappen van de Toekomst.

“Dit is fantastisch nieuws”, reageert directeur Jelle de Jong van IVN Natuureducatie, een van de drijvende krachten achter de aanvraag. “De huidige versteende bedrijventerreinen hebben ons veel welvaart en vooruitgang gebracht. Maar medewerkers en omwonenden vragen nu om een volgende stap, die nodig is in een veranderend klimaat, voor het welzijn en de gezondheid van mensen en niet te vergeten de onder druk staande biodiversiteit.”

Gedeputeerde Willy de Zoete (Economie): “We zijn als provincie hartstikke blij met de toekenning van deze aanvraag door het Groeifonds. Deze werkwijze sluit goed aan bij hoe wij als provincie ons willen inzetten op toekomstbestendige bedrijventerreinen. Om een aantrekkelijk vestigingsklimaat te behouden, is het belangrijk om in te zetten op de transitie van reguliere bedrijventerreinen naar werklandschappen van de toekomst. Dit is niet alleen financieel noodzakelijk, maar ook vanuit brede welvaart essentieel voor onder andere de gezondheid van werknemers en de leefbaarheid op deze bedrijventerreinen. Wat zou het mooi zijn om de ‘hete kooltjes in het Zuid-Hollandse landschap’ om te toveren tot plaatsen waar men graag werkt, langsfietst als recreant, of waar men in de lunchpauze met plezier een blokje om loopt.“

Gedeputeerde Meindert Stolk (Gezond en Veilig) vult aan: “Bedrijventerreinen zijn doorgaans versteende en geen inspirerende plekken. Tegelijkertijd werken in Zuid-Holland zo’n 450.000 mensen op bedrijventerreinen. Daar is grote winst te behalen, voor mens én natuur. Want mensen voelen zich fitter, vrolijker, werken productiever en ervaren minder stress in een groenere omgeving. Ook is meer natuur goed voor verschillende soorten planten en dieren. Bovendien zorgt het voor verkoeling bij zeer warm weer en kan regenwater gemakkelijker weglopen. Met verschillende subsidieregelingen zetten wij ons daarom al in op meer gezonde, groene bedrijventerreinen. Wij kijken er dan ook naar uit om hieraan samen te werken.”

Brede coalitie

Werklandschappen van de Toekomst wordt uitgevoerd door een brede coalitie van partijen – overheden, koepelorganisaties van bedrijven en bedrijventerreinen, onderwijsorganisaties, de groene sector, adviesbureaus, kennisinstituten en NGO’s, die allemaal aan dezelfde missie werken. Het initiatief voor dit programma is genomen door IVN Natuureducatie. Het project start in 2023.

Het Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds (NGF) is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën. Het fonds is bedoeld om publieke investeringen te doen die bijdragen aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland. Het Nationaal Groeifonds is opgezet in 2020 en bedoeld voor eenmalige publieke investeringen. Met het Nationaal Groeifonds trekt het kabinet tussen 2021 en 2025 €20 miljard uit voor projecten, waar zij kansen ziet voor structurele en duurzame economische groei.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven