daken

Gerelateerd nieuws

Rekentool zorgt voor inzicht kosten/opbrengsten van multifunctionele daken

Gebouweigenaren kunnen met de vernieuwde rekentool Multifunctionele Daken in drie eenvoudige stappen de kosten en opbrengsten berekenen van de aanleg van een multifunctioneel groen dak.

 

Arcadis, de gemeente Rotterdam en LIFE@Urban Roofs hebben een rekeninstrument ontwikkeld om de kosten en opbrengsten van de aanleg van multifunctionele groene daken eenvoudig op een rij te zetten. Ook de maatschappelijke kosten en baten worden in deze tool meegenomen. Met de vernieuwde rekentool kan eenvoudig per gebouw onderzocht worden welke combinatie van maatregelen voor de meeste waarde zorgt.

De aanleg van een multifunctioneel dak vraagt ​​om een investeringsbesluit. Die is in de meeste gevallen kostengerelateerd. Voor gebouweigenaren is het hierbij lastig om de kosten- en brede maatschappelijke en duurzaamheidsafwegingen op één schaal te wegen. De Multifunctionele Daken Tool van Arcadis helpt bij het nemen van deze investeringsafwegingen. Met de tool wordt inzicht verkregen in de financiële businesscase èn de maatschappelijke kosten en baten van een multifunctionele dak. Hierbij wordt ook gekeken naar de effecten op gezondheid en biodiversiteit en de mogelijkheden voor waterberging en energieopwekking. Het wordt voor dakeigenaren zo eenvoudiger om tot een sluitende businesscase te komen en de financiering van multifunctionele daken rond te krijgen.

LIFE@Urban Roofs


De vernieuwde rekentool is ontwikkeld in het kader van het project LIFE@Urban Roofs Rotterdam. Het doel van dit project is privépartijen inzicht te geven in de voordelen van multifunctionele daken. Zo komt er meer informatie beschikbaar om investeringen in klimaatadaptatie te stimuleren. Er worden nieuwe samenwerkingsvormen en investeringsmodellen onderzocht en daadwerkelijk gerealiseerd. Het LIFE-project loopt tot eind 2022.

 

Rotterdam heeft maar liefst 18,5 vierkante kilometer aan platte daken waar volop ruimte is voor multifunctionele daken. Deze bieden volgens de partners van LIFE@Urban Roofs nieuwe antwoorden op actuele vraagstukken op het gebied van duurzaamheid, klimaat, groen en biodiversiteit. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen zes verschillende toepassingen die elk een eigen kleur dragen: groen, blauw, geel, rood, oranje, paars en grijs.

Kleurenpalet


Groene daken zorgen voor een groene omgeving en zijn nuttig bij extreem droog, warm en nat weer. Blauwe daken vangen water op. Ze spelen een belangrijke rol bij erg nat of juist droog weer. Gele daken wekken duurzame energie op met zonnepanelen of windmolens en rode daken hebben een sociale functie zoals een sportveld of zwembad. Oranje daken worden gebruikt voor verbinding en vervoer, paarse daken zijn woondaken en grijze daken zijn voor technische installaties.

Met de rekentool van Arcadis kunnen gebouweigenaren in drie eenvoudige stappen in 15 minuten tot een advies op maat komen. Zo kunnen ze per gebouw onderzoeken welke combinatie van kleuren voor de meeste waarde zorgt. De rekentool is te downloaden op ondernemen010.nl

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven