Gerelateerd nieuws

Laat voldoende ruimte over voor bedrijventerreinen

Ondernemers op bedrijventerreinen vrezen de dupe te worden van de grote woningbouwambities van de overheid. Uit ruimtegebrek kijken gemeenten steeds vaker of ze woningen kunnen bouwen op dat soort locaties. Bedrijven voorzien klachten van omwonenden en houden er rekening mee dat ze moeten verkassen. Dat blijkt uit een rondgang van het FD langs ondernemers en ondernemersverenigingen in een aantal gemeenten.

Koninklijke Metaalunie herkent de signalen. ‘Steeds meer bedrijventerreinen worden opgeofferd aan woningbouw. Of dermate dichtbij gesitueerd dat de bedrijven op deze bedrijventerreinen alle milieuruimte wordt ontnomen om uit te breiden en te wijzigen’, constateert Derk Jan Meijer, beleidssecretaris Metaalunie Ruimtelijke Ontwikkeling. ‘Zonder milieu-, uitbreidings- en wijzigingsruimte zijn bedrijven(terreinen) ten dode opgeschreven. En dat is maatschappelijk gezien doodzonde.’ Metaalunie vindt dat het (lokale) woningbouwbeleid niet haaks moet staan op het (lokale) bedrijventerreinenbeleid. Meijer: ‘We zijn doorgeschoten om koste wat het kost vast te houden aan de zogenaamde inbreidingsfilosofie om alles binnen de bestaande bebouwingsgrenzen van een gemeente vol te bouwen. Door een goede locatie te zoeken voor woningbouw, hoeft woningbouw niet ten koste te gaan van de grote verdienkracht van de bedrijventerreinen.’ Daar waar er (grootschalige) woningbouwlocaties worden ingepland, moet, volgens Meijer, in overleg met de betreffende ondernemers, in die plannen voldoende ruimte overblijven voor bedrijventerreinen.

Steden benadrukken dat ze er niet op uit zijn bedrijven weg te jagen, ook vanwege de lokale banen wil de gemeente Zaanstad duizenden woningen bouwen in de Achtersluispolder, een bedrijventerrein met honderden ondernemingen. Voor de bedrijven die mogelijk weg zouden moeten, is nog geen andere plek gevonden. Amsterdam heeft plannen voor een nieuwe wijk voor 70.000 woningen in het Westelijk Havengebied van Amsterdam. De claim van de gemeente veroorzaakt onzekerheid bij bedrijven. Ook in Den Haag, dat door zijn ligging aan geen enkele kant kan uitbreiden, voelen ondernemers op bedrijventerreinen zich in het gedrang komen door woningbouwplannen. Het Haagse bedrijventerrein de Binckhorst is een bekend voorbeeld, maar ook op andere Haagse bedrijventerreinen worden bouwplannen gemaakt of voelen ze de dreiging, zo schrijft het FD.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven