circulaire bouweconomie

Gerelateerd nieuws

Lastenverschuiving stimuleert circulaire bouweconomie

De afgelopen periode is de impact van lastenverschuiving in de circulaire bouweconomie onderzocht. Kunnen we door de belasting op arbeid te verschuiven naar materialen de businesscase van circulair bouwen verbeteren? Wat leren we van 4 projecten die zijn onderzocht? Welke inzichten zijn ontstaan?

Circulair bouwen en slopen kunnen bijdragen aan het behalen van zowel de klimaatdoelen als de circulaire ambities. De bouw is in Nederland immers verantwoordelijk voor bijna de helft van al het grondstoffenverbruik en zo’n 35% van de CO2-uitstoot.

Slopen te midden van circulaire bouweconomie nog geen gemeengoed

In veel gevallen is er sprake van meerkosten bij een circulaire manier van werken in de bouw en daarom is het nog geen gemeengoed. Dit komt onder andere doordat een circulaire aanpak met een focus op hergebruik gepaard gaat met meer vakmanschap en meer arbeidsuren. Er is onderzocht wat een lastenverschuiving, waarbij de kosten van arbeid verlaagd worden en de kosten van het gebruik van primaire en vervuilende materialen verhoogd worden, doet met de investeringskosten van circulair bouwen en slopen.

Vier bouw-en sloopprojecten onderzocht

Copper 8 onderzocht met ondersteuning van ABN AMRO en andere partners vier projecten.

  • Twee bouwprojecten: BlueCity in Rotterdam en de Kuilsenhofweg in Amsterdam;
  • Twee sloopprojecten: The Gallery in Rotterdam en de Tijdelijke Rechtbank in Amsterdam.

Deze projecten worden belicht in een rapport dat hierover is uitgebracht.

Inzichten op basis van de onderzochte projecten

Het is nog lastig om generieke conclusies te trekken vanwege de verscheidenheid van de projecten, maar er is een aantal interessante inzichten ontstaan: 

  • De investeringskosten van circulair bouwen en slopen liggen hoger dan die van lineair bouwen en slopen 
  • De milieu-impact van circulair bouwen en slopen is lager dan die van lineair bouwen en slopen 
  • Circulair bouwen en slopen leiden tot arbeidsvraag. De vier projecten leiden gezamenlijk tot een toegenomen arbeidsvraag van tien voltijd banen 
  • Wanneer alleen de huidige milieuprijzen worden doorgevoerd, is dit onvoldoende om de circulaire casus concurrerend te maken 
  • Een lastenverschuiving van arbeid naar materialen leidt tot concurrerende investeringskosten voor circulair bouwen en slopen ten opzichte van een lineaire aanpak

Kom meer te weten over de circulaire bouweconomie

Meer weten over de circulaire bouweconomie en de ontwikkellingen van prijzen van arbeid en materialen? Lees het artikel ‘Hogere kosten hinderen bouwproductie’. Of download het volledige rapport ‘Stand van Bouw’, onze kwartaalpublicatie die ingaat op de actuele ontwikkelingen in de bouwsector.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven