Gerelateerd nieuws

Lieuwe de Witte: “Leerstroom Brandveiligheid biedt vaardigheden om voorbereid te zijn op de toekomst” 

Lieuwe de Witte is als lector Brandveiligheidskunde bij het NIPV betrokken bij het ontwikkelen van de leerstroom Brandveiligheid binnen het leerlandschap Risicomanagement. Hoe zorgt hij voor verbinding van onderzoek en praktijk in deze nieuwe leerroute?  

“Als onderzoeker ben ik altijd op zoek naar nieuwe ontwikkelingen. Daarbij geef ik graag les, omdat het mij motiveert om mijn kennis te delen met de praktijk en van de praktijk te leren.” Aan het woord is Lieuwe de Witte, sinds twee jaar lector Brandveiligheidskunde bij het NIPV. In deze rol geeft hij leiding aan de onderzoeks- en kennisontwikkelingsprogramma’s op het gebied van brandveiligheidskunde. Als lector ontwikkelt hij, samen met de onderzoekers, kennis en kunde op het gebied van brandveiligheidskunde, die direct toepasbaar is in de opleidingsprogramma’s van het NIPV. Zo deed hij onderzoek naar rookverspreiding in woongebouwen en is hij betrokken bij de revisie van de brandweeropleidingen en de opleiding Fire Safety Engineering.  

Fundamentele basiskennis

Op dit moment werkt hij samen met het decanaat Risicomanagement aan een leerstroom voor specialisten en medewerkers brandveiligheid, onderdeel van het flexibel leerlandschap. De Witte is enthousiast over de samenwerking: “We hebben een raamwerk gemaakt met onderzoekers en kerndocenten uit het veld. De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en energietransitie gaan razendsnel en de regelgeving blijft vaak achter. Er komen steeds meer nieuwe onderwerpen en toepassingen bij. Het is dan de kunst om te investeren in een fundamentele basiskennis en deze gelijk toepasbaar te maken en te vertalen naar goede vaardigheden. De leerstroom Brandveiligheid voorziet in die behoeften.” 

Toepassen van kennis

De leerstroom Brandveiligheid, die naast Industriële en Ruimtelijke veiligheid wordt aangeboden, bestaat uit vier hoofdblokken: verdieping, regelgerichte brandveiligheid, doelgerichte brandveiligheid en toegepaste brandveiligheid. “De specialisten stellen samen met de werkgever en het Centrum voor Opleiding en Vorming Brandweer van het NIPV een leerroute samen die aansluit bij hun expertise en leerbehoefte. Ze hebben eigen inbreng door de theorie direct te verbinden aan casuïstiek. In het toegepaste blok wordt veel in groepen gewerkt om het geleerde uit de voorgaande blokken toe te passen op casuïstiek en die toepassing van elkaar te beoordelen. Door het werken in groepen wordt van elkaar geleerd en worden vaardigheden opgedaan waardoor zij optimaal zijn voorbereid op de toekomst”, aldus De Witte.   

Adviseren

Als voorbeeld noemt De Witte het adviseren over een omgevingsplan. “Vroeger werden specialisten brandveiligheid pas in een laat stadium betrokken om te controleren of alles aan de brandveiligheidseisen voldeed. Met de komst van de Omgevingswet ligt er de mogelijkheid om meer aan de voorkant betrokken te zijn om te adviseren over brandveiligheidsrisico’s binnen omgevingsveiligheid bij bouwprojecten.” De leerblokken Brandveiligheid zijn niet alleen geschikt voor beginnende specialisten. Ook ervaren brandveiligheidsdeskundigen kunnen losse leerblokken volgen in het kader van vakbekwaam blijven. De leerstroom wordt naar verwachting in september aangeboden.  

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven