Gerelateerd nieuws

Marktconsultatie zonnepark: ‘feeling houden met de markt’

Bijna 30 bedrijven bezochten de marktconsulatie voor het ‘Drijvend zonnepark Kreekraksluizen’ in Goes. Veel belangstelling en ook veel gedetailleerde vragen. ‘Het was kritisch op een opbouwende manier. En dat is precies wat we nodig hebben.’

Pal naast de Kreekraksluizen op Zuid-Beveland ligt een enorm bufferbekken van circa 47 hectare, aangelegd om water uit de sluizen op te vangen. Maar het bekken kan nog een doel krijgen: een bijdrage leveren aan de regionale energietransitie in Zeeland. ‘De bedoeling is dat een marktpartij een drijvend zonnepark van maximaal 22 hectare gaat ontwikkelen, bouwen en exploiteren’, zegt Francois Bonajo van het Rijksvastgoedbedrijf. Het park zal naar verwachting voldoende stroom opleveren om jaarlijks zo’n 10.000 huishoudens van stroom te voorzien.

Energie op Rijksvastgoed

‘Het project is een onderdeel van het programma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER) dat we samen uitvoeren met Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland’, zegt Bonajo. ‘Het is niet de eerste keer dat we werken aan een zonnepark op Rijksgrond. Maar elk project is uniek en het is zeker geen lopende band-werk. De wisselwerking tijdens de marktconsultatie tussen markt en overheid helpt ons de haalbaarheid van Drijvend zonnepark Kreekraksluizen te vergroten. En we willen graag goed contact met de markt hebben. Ook daarom hebben we een marktconsultatie georganiseerd. Het is goed om feeling te houden met de markt, te weten wat er speelt en wat de afwegingen van bedrijven zijn bij de aanleg en exploitatie van zonneparken. Nu zijn bijvoorbeeld de energieprijzen hoog. Maar bedrijven ontwikkelen het zonnepark voor 25 jaar en moeten voor die periode een haalbaar project ontwikkelen.’

Levendige discussies

Tijdens de marktconsultatie konden bedrijven vragen stellen en vrijuit discussiëren over het marktconsultatiedocument dat op biedboek.nl werd gepubliceerd. De belangstelling was groot, er kwamen 27 bedrijven. Het was een stormachtige dag met veel regen, maar dat weerhield veel bedrijven er niet van om bij het bufferbekken te gaan kijken om zelf de situatie in ogenschouw te nemen.
De aansluitende bijeenkomst leverde levendige discussies op. ‘Ik was verrast door de gedetailleerde vragen. Het was kritisch op een opbouwende manier. En dat is precies wat we nodig hebben. Er waren bijvoorbeeld veel praktische vragen over de eis van 25 procent minimale lichtdoorlatendheid. Die eis hebben we gesteld voor het behoud van flora en fauna in het water.’

Cable pooling en omgevingsbijdrage

Verder waren er veel vragen en opmerkingen over cable pooling. Dat gaat over het gebruik maken van de netaansluiting van een vlakbij gelegen windpark. Een nieuwe kabel leggen kost veel geld. Zou je voor het zonnepark gebruik kunnen maken van de aansluiting van het nabijgelegen windpark? En hoe zit het met voordeel dat de windparkeigenaar heeft? Kan die een scherper geprijsd voorstel voor een zonnepark indienen? En kan cable pooling überhaupt?
Ook was er veel discussie over de bijdrage in een omgevingsfonds dat bedoeld is om lokaal het draagvlak voor de energietransitie te vergroten. Uit de opbrengsten kunnen bijvoorbeeld lokale voorzieningen of duurzame initiatieven betaald worden. Kritiek was er op de hoogte van de bijdrage: 1 euro per opgewekte Mwh. Bedrijven wezen erop dat voor windparken op land een halve euro gebruikelijk is. De gemeente – in dit geval Reimerswaal – gaat over de hoogte van de bijdrage.

Openbare inschrijving

De reacties van de bedrijven geven volgens Bonajo en zijn team zeker een basis om een openbare inschrijving te organiseren. Een praktisch punt is de planning van baggerwerkzaamheden. Voordat de panelen in het water liggen, moet er eerst gebaggerd worden. Het projectteam zet zich in om het baggeren in de planning van Rijkswaterstaat naar voren te halen. Op die manier is de vertraging minimaal in de verdere voorbereiding van een openbare inschrijving.

Het uitgebreide verslag van de marktconsultatie is te downloaden op biedboek.nl

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven