Gerelateerd nieuws

Minister De Jonge: Woningcorporaties zien als partners

‘Ik wil woningcorporaties als bondgenoten en partners zien’, zei nieuwe minister Hugo de Jonge tijdens zijn eerste debat met de Tweede Kamercommissie BZK. Het debat ging over de hoofdlijnen van het beleid voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, zoals opgenomen in het regeerakkoord.

De Jonge wil op korte termijn in overleg met Aedes, Woonbond en VNG over de te maken prestatieafspraken gekoppeld aan het afschaffen van de verhuurderheffing. Ook wil hij met Aedes en Woonbond overleggen over het huurbeleid voor dit jaar. De minister stuurt voor 17 februari een brief aan de Kamer over het beleid dat op korte termijn nodig is. Op die dag is het debat met de Kamercommissie over de Staat van de Volkshuisvesting.

Ruimte voor accenten
De Jonge had al aangekondigd dat hij tijdens dit eerste debat vooral zou luisteren naar de wensen van de Tweede Kamer. Het regeerakkoord is zijn opdracht, maar er is ruimte om accenten uit de Kamer mee te nemen. Kamerleden brachten allen de wensen van de eigen partijen nogmaals naar voren.

‘Zo aan de slag met Actieagenda Wonen’
Aedes stuurde voorafgaand aan het debat een brief aan de Tweede Kamer, waarin ze wees op de rol die corporaties kunnen spelen bij het oplossen van de woningnood. Wat Aedes betreft kan de minister direct aan de slag met de Actieagenda Wonen. Tijdens het debat werd duidelijk dat de oproep van Aedes om te bewaken dat sociale huur ook ‘echte sociale huur’ moet zijn, in de Tweede Kamer weerklank heeft gevonden.

Regie nemen als minister
De Jonge ziet volkshuisvesting als een taak van de overheid en hij wil als minister regie nemen. Veel mensen die hij in zijn eerste weken sprak, drongen daar op aan. Dat betekent wat hem betreft ook partijen actief aanspreken op hun verantwoordelijkheid. De woningnood heeft ingrediënten in zich om een katalysator voor polarisatie te zijn, dat wil hij voorkomen. Hij waarschuwde wel meteen voor een lange doorwerktijd van beleid: de woningmarkt is een veelkoppig monster, waarvoor geen simpele quick-fix bestaat.

Uitwerking plannen
De Jonge kondigde aan dat hij in maart komt met een Nationale Bouw- en Woonagenda. Daaronder komen 6 actieprogramma’s: woningbouw (Hoe groeien naar 100.000 woningen per jaar?), huisvesting aandachtsgroepen, betaalbaar wonen (uitwerking huurbeleid), wonen voor ouderen, verduurzamen gebouwde omgeving en leefbare wijken. Het beleid voor Ruimtelijke Ordening richt zich op aanscherping van de NOVI in 2023. In mei volgt een brief over ruimtelijke ontwikkeling en hoe ministers en overheden samen kunnen werken.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven