Gerelateerd nieuws

MOOI 2022: € 66 miljoen beschikbaar voor missiegerichte innovaties

Een nieuwe ronde van de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) gaat van start. Vanaf 1 april 2022 kunnen samenwerkingsverbanden hun project vooraanmelden. Voor elektriciteit, gebouwde omgeving en industrie is in totaal € 66,4 miljoen subsidie beschikbaar.

De MOOI-regeling stimuleert innovatieve oplossingen om de CO2-uitstoot in Nederland te verlagen. Het gaat hierbij om onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten binnen 3 thema\’s: industrie, gebouwde omgeving en elektriciteitssector.

Goede oplossingen door krachtige samenwerking
Er is geen individuele, \’gouden\’ vinding waarmee de hele klimaat- en energietransitie kan worden opgelost. Juist uit de samenwerking tussen uiteenlopende partijen en disciplines volgen de oplossingen die Nederland nodig heeft. De MOOI stimuleert daarom alleen oplossingen waarbij een consortium de kracht benut van uiteenlopende partijen, perspectieven en belanghebbenden. Zo vergroten zij samen de slagingskans van de te ontwikkelen innovatie.

Multidisciplinair samenwerken
Bij de projecten ligt de nadruk op samenwerking binnen en tussen ketens, sectoren en disciplines. In een multidisciplinair samenwerkingsverband komen technische, sociale, organisatorische en juridische perspectieven samen. Hierdoor krijgen innovaties een grotere kans op een succesvolle toepassing. Hoe herkenbaarder en hoogwaardiger de samenwerking in het consortium, hoe hoger het projectvoorstel bij de beoordeling wordt gewaardeerd.

Snelle toepassing
De MOOI-projecten zullen leiden tot innovatieve oplossingen. Deze oplossingen moeten al binnen afzienbare termijn toepasbaar zijn om bij te dragen aan de klimaatdoelen. Voor de innovaties in de elektriciteit en industrie moet de eerste toepassing er binnen 10 jaar zijn. Voor innovaties in de gebouwde omgeving is die termijn 5 jaar.

Elektriciteit, gebouwde omgeving en industrie
Samenwerkingsverbanden schrijven zich in op een van de innovatiethema’s die onder de 3 missies vallen:

 • Voor de missie elektriciteit (€ 21 miljoen subsidie) gaat het om:
  – windenergie op zee;
  – drijvende zonneparken op zee;
  – elektriciteitsproductie op het land of het binnenwater;
  – elektriciteitsproductie op grote daken en infrastructuur.
 • Voor de missie gebouwde omgeving (€ 24,4 miljoen subsidie) zijn het de innovatiethema’s:
  – spijtvrije renovaties;
  – duurzame collectieve warmtevoorzieningen.
 • Voor de missie industrie (€ 21 miljoen subsidie) staan deze innovatiethema’s centraal:
  – procesvernieuwingen door elektrificatie van hoge temperatuur warmtevoorziening;
  – productie van duurzame en circulaire bulk- en platformchemicaliën.

Belangrijke factoren
In de MOOI-regeling 2022 zijn voor de meeste innovatiethema’s ook ontwikkelrichtingen omschreven. Aanvragers kunnen daar hun innovaties op richten. Projecten scoren hoger als zij goed aansluiten bij deze elementen. Het gaat dan om aspecten die de integraliteit en toepasbaarheid van de oplossingen mede bepalen. Goed is bijvoorbeeld om rekening te houden met sociaal-maatschappelijke factoren, zoals maatschappelijk draagvlak of de beschikbaarheid van vakpersoneel. Maar denk ook aan de betaalbaarheid van de oplossing. Of de invloed van de oplossingen op de stabiliteit van het energiesysteem.

Verplichte vooraanmelding
Om in aanmerking te komen voor subsidie, dienen samenwerkingsverbanden een vooraanmelding in. Dit kan vanaf 1 april tot en met 19 april 2022. Deze vooraanmelding is verplicht. In juni brengen speciaal ingestelde adviescommissies advies uit over de vooraanmeldingen. Daarna hebben de samenwerkingsverbanden tot 6 september 2022 om hun definitieve aanvraag in te dienen. De adviescommissie zal alle complete aanvragen beoordelen. Projecten die voldoen aan alle criteria komen in aanmerking voor subsidie. Op basis van een aantal rangschikkingscriteria krijgen zij subsidie in volgorde van deze rangschikking, zolang er budget is.

Advies en informatie
Heeft u een geschikte innovatie, maar mist u een samenwerkingsverband? Sluit u zich graag aan bij een bestaand verband? Of kan uw samenwerkingsverband extra partners gebruiken? De Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van de Topsector Energie en RVO kunnen u hierbij adviseren. Voor meer informatie over de MOOI-regeling kunt u bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) terecht. RVO voert de regeling uit namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven