Gerelateerd nieuws

Groene bedrijventerreinen voor een betere werkomgeving

In de nieuwe collegeperiode wil de provincie Zuid-Holland ook werk maken van groene gezonde bedrijventerreinen. In Zuid-Holland werken ongeveer 450.000 mensen bij zo’n 26.000 bedrijven die zijn gevestigd op bedrijventerreinen. Bedrijventerreinen zijn doorgaans hete, weinig inspirerende plekken en slechts 1% ervan bestaat uit natuur.

Gedeputeerde Meindert Stolk: “Werknemers zijn gezonder, productiever én gelukkiger in groene werkomgevingen. Nu is de tijd om samen krachtig aan de slag te gaan voor deze werklandschappen van de toekomst”.

Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen, Stichting Steenbreek, IVN Natuureducatie, de Natuur- en Milieufederaties, Samen Klimaatbestendig, NL2025 en provincie Zuid-Holland maken daarom werk van groene, gezonde bedrijventerreinen. Op groene, gezonde bedrijventerreinen komen naast vergroening en gezondheid andere belangrijke opgaven samen zoals biodiversiteit, klimaatadaptatie, schone energie, hergebruik van materialen en mobiliteit waardoor de leefbaarheid en duurzaamheid sterk verbetert. Tijdens de estafettedag Groene gezonde bedrijventerreinen op 20 juni bespraken de partners met de Zuid-Hollandse gemeenten, groenbeheerders en bedrijven de mogelijkheden om samen deze werklandschappen van de toekomst te realiseren.

Groeiend bewustzijn voordelen groene gezonde bedrijventerreinen

In het hele land wordt er bij verschillende provincies een estaffettedag Groene gezonde bedrijventerreinen georganiseerd. De provincie Zuid-Holland nam het stokje over van provincie Overijssel en geeft het door aan provincie Utrecht. Tijdens de dag bleek dat de bewustwording groeit van de voordelen van groene gezonde bedrijventerreinen. Werknemers die bijvoorbeeld uitzicht hebben op groen zijn 15% productiever en er is 23%  minder ziekteverzuim.
De interesse van bedrijven en lokale overheden is groot om de hordes uit het verleden te overwinnen. Een daarvan is het idee dat vergroening meer geld kost. En dat meer biodiversiteit op een terrein meer lasten veroorzaakt, zoals bijvoorbeeld plagen. De aanwezigen zien dan ook volop kansen samen te werken aan innovatieve oplossingen voor bedrijventerreinen die niet alleen economisch bloeiend zijn, maar ook een positieve impact hebben op mens, natuur en milieu.

Op deze manier zijn de terreinen in de toekomst ook aantrekkelijk voor een nieuwe generatie werknemers. Ter illustratie, enkele quotes van de dag. Boyd Bartels, projectleider ondernemerscollectieven: “Bedrijven moeten bereid zijn tijd en geld te investeren in hun eigen werkomgeving. Alleen met een gestructureerde samenwerking kom je verder en word je een serieuze gesprekspartner voor de overheid. Dit leidt vaak tot hogere budgetten om samen opgaven aan te pakken.”

Ron Kervezee, programmaleider gemeente Alphen aan den Rijn: “Meer groen op bedrijventerreinen vraagt om een langetermijnaanpak voor het onderhoud. Om de continuïteit te waarborgen kan het interessant zijn om als gemeente de budgetten voor het groenonderhoud over te hevelen naar de georganiseerde bedrijventerreinen. Wel onder de voorwaarde dat de bedrijven daar extra geld voor onderhoud aan toevoegen.”

Rolf Balvert, GKB groep: “Wij geloven dat het kan: meer groen op bedrijventerreinen, zonder dat het veel meer kost. De groenprofessionals werken al lange tijd samen, bijvoorbeeld binnen NL Greenlabel of de VHG, in het opbouwen van de kennis over het juiste groen dat bijdraagt aan de biodiversiteit of de vermindering van hittestress of wateroverlast. De kennis is er. Nu moeten we het gaan doen.”

Krachtig aan de slag

Gedeputeerde Meindert Stolk benadrukte dat de provincie in de nieuwe coalitie een duidelijke rol voor zichzelf ziet in de inrichting van gezonde leef- en werkomgevingen. Hij riep alle aanwezigen op samen krachtig aan de slag te gaan met de werklandschappen van de toekomst.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven