Gerelateerd nieuws

Omgevingsplanregels voor het beperken van de maatschappelijke impact van brand

De publicatie Omgevingsplanregels ter beperking van de maatschappelijke impact van brandbiedt een kader waarmee ruimtelijk relevante brandveiligheidsrisico\’s al in een vroeg stadium van de totstandkoming van een omgevingsplan kunnen worden meegewogen. De publicatie kan veiligheidsregio\’s helpen bij hun adviezen over omgevingsplannen aan het bevoegd gezag.

De nieuwe uitgave is het resultaat van een studie naar de mogelijkheden om in toekomstige omgevingsplannen brandveiligheidsonderwerpen te regelen. De sleutel om dat te kunnen doen hebben de onderzoekers gevonden bij het ruimtelijk motief \’het beschermen van de fysieke leefomgeving tegen onaanvaardbare maatschappelijke effecten bij brand\’. Daarmee eerbiedigen de onderzoekers de exclusiviteit van het Besluit bouwwerken leefomgeving, het zogenoemde alleenrecht voor het stellen van technische voorschriften voor bouwwerken. Tegelijkertijd worden kaders geboden om de beperking van de maatschappelijke impact van een brand op het niveau van ruimtelijke ordening in een omgevingsplan te regelen.

Publicatie vraagt om vervolgstudie
Een breed team van deskundigen heeft meegewerkt aan deze publicatie. De uitgave is een eerste aanzet waarin de juridische kaders en voorbeeld-planregels voor een omgevingsplan zijn opgenomen. Om te komen tot specifieke grenswaarden met daaraan gekoppeld één of meerdere bepalingsmethoden is een vervolgstudie noodzakelijk. Hieraan wordt al gewerkt. 

Sterk maken voor veiligheidsissues in omgevingsplannen
De voorbeeld-planregels worden ook opgenomen in de herziene Handreiking Bouwstenen fysieke veiligheid voor het omgevingsplan van Brandweer Nederland. Daarin worden voor nog veel meer crisistypen voorbeeld-planregels gegeven. In lijn met artikel 5.2 van het Besluit kwaliteit bouwwerken en artikel 10 van de Wet veiligheidsregio\’s kunnen de veiligheidsregio\’s zich als adviseur van het bevoegd gezag sterk maken voor de implementatie van veiligheidsissues in omgevingsplannen. Deze publicatie kan veiligheidsregio\’s daarbij ondersteunen. 

Download Omgevingsplanregels ter beperking van de maatschappelijke impact van brand
Omgevingsplanregels ter beperking van de maatschappelijke impact van brand

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven