Gerelateerd nieuws

Vier jaar TechValley, meer omzet en werkgelegenheid bij Noord-Hollandse machinebouwers

Op 26 oktober, tijdens het jaarlijkse event van TechValley, werden de resultaten gepresenteerd van vier jaar vruchtbare samenwerking. Tien machinebouwers uit Noord-Holland werkten de afgelopen jaren gezamenlijk aan elf innovatieprojecten met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en provincie Noord-Holland. De verwachtingen zijn meer dan waargemaakt. Voorbeelden hiervan zijn een verwachte totale omzetgroei van 129 miljoen euro en 151 extra banen voor de komende vier jaar.

TechValley Fieldlab

Niet alleen zijn innovaties goed van de grond gekomen, ook de samenwerking tussen Hogeschool Inholland en de bedrijven is verder versterkt. Dit heeft geleid tot het TechValley Fieldlab dat onlangs is geopend waar machinebouwers samen met studenten, docenten en lectoren verder kunnen werken aan innovaties van de toekomst.

Jack Kistemaker, HGG Group, over hun deelname in het TechValley project: “Samen innoveren is het fundament voor de toekomst. Samen bedoel ik in de breedste zin van het woord. Met multidisciplinaire partijen binnen én buiten het bedrijf. Zonder deze basis heb je geen voortbestaansrecht en word je ingehaald. Als bedrijf, als provincie en als land.”

Toekomst

Tijdens het jaarevent stonden niet alleen de behaalde resultaten tot nu toe centraal, maar vooral ook de toekomst. Esther Zijl, directeur Ontwikkelingsbedrijf NHN: “Het huidige TechValley programma heeft veel gebracht, daarom gaan we zeker door met het verder brengen van maakindustrie en machinebouw in Noord-Holland Noord. Als Ontwikkelingsbedrijf hechten we veel waarde aan het samenbrengen van onderwijs, onderzoek en ondernemers. In de nieuwe stichting TechValley willen wij dit netwerk verder uitbouwen met nieuwe projecten, waarbij we nog meer onderwijsinstellingen en ondernemersnetwerken betrekken.”

Aantrekken jong talent

De bedrijven in het TechValley cluster zijn door de samenwerking met elkaar en met Inholland ook meer zichtbaar geworden voor jong talent. Ruim 360 (technische) studenten hebben tot nu toe gewerkt aan individuele of collectieve TechValley opdrachten. Meer dan 20 afstudeerders zijn inmiddels ook werkzaam bij het TechValley-bedrijf waar ze afstudeerden of stage liepen. Dat de maakindustrie een belangrijke sector in onze regio is, daar kunnen we inmiddels niet meer omheen. Toch blijft het ook hier de uitdaging om genoeg technisch talent aan te blijven trekken. Door samen te innoveren, van elkaar te leren en met elkaar op te trekken zorgen we voor een innovatieve en toekomstbestendige Noord-Hollandse maakindustrie, die aantrekkelijk is voor technisch talent binnen en buiten de regio.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven