Gerelateerd nieuws

Onderdelen stelsel Energieprestatie Gebouwen geactualiseerd

Vanaf begin 2023 zijn verschillende geactualiseerde onderdelen van het stelsel Energieprestatie van gebouwen (EPG) beschikbaar gesteld. Deze treden per 1 juli 2023 wettelijk in werking. EP-adviseurs moeten voor die tijd de bijscholing gevolgd hebben. Daarnaast kan iedere EP-adviseur de opleiding tot EP-maatwerkadviseur volgen.

De ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming van de gebouwde omgeving volgen elkaar snel op. NEN, ISSO, INSTALLQ en RVO spelen hierop in door jaarlijks kleine aanpassingen, verbeteringen en verduidelijkingen te verwerken. In samenwerking met het ministerie van BZK zijn daarom nieuwe versies of wijzigings- en interpretatiedocumenten gepubliceerd van de NTA 8800, de opnameprotocollen en de BRL’en.

Voor een soepele overgang voor marktpartijen en adviseurs zijn de publicaties al in januari 2023 beschikbaar gesteld, maar treden ze pas per 1 juli 2023 wettelijk in werking. Dat geeft  Energie Prestatie-adviseurs (EP-adviseurs) de mogelijkheid om tijdig een bijscholing te volgen.  

Geactualiseerde onderdelen

Sinds januari 2023 zijn de volgende geactualiseerde onderdelen beschikbaar:

  • Een nieuwe versie van de bepalingsmethode NTA 8800, de NTA8800:2023;
  • De geïntegreerde versies van de opnameprotocollen ISSO-publicatie 75.1 en 82.1 (5e druk);
  • Wijzigingsbladen bij de beoordelingsrichtlijnen BRL 9500 Utiliteitsbouw en Woningbouw. InstallQ publiceert de definitieve versies na toetsing van de Wijzigingsbladen door de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw en de Raad voor Accreditatie.

Vanaf 1 april 2023  is de geteste software op de markt en op 1 juli 2023 is deze ook geattesteerd.  

  • De software is geattesteerd volgens BRL 9501 en het meest actuele wijzigingsblad en is geschikt voor het berekenen van de energieprestatie van een gebouw volgens de NTA 8800:2023;
  • Tussen 1 april en 1 juli 2023 kunnen EP-adviseurs al rekenen met de geteste software;
  • Vanaf 1 juli kan kunnen EP-adviseurs registreren met de geattesteerde software’.

EP-adviseurs

Vanaf 1 juli 2023 treden de geactualiseerde versies van NTA:8800, de Wijzigingsbladen voor de BRL 9500 Utiliteitsbouw, de BRL9500 Woningbouw en BRL 9501 wettelijk in werking. EP-adviseurs moeten voor 1 juli 2023 een bijscholing volgen om hun vakbekwaamheid te behouden. Dat kan bij hiervoor geaccrediteerde opleiders. (voor een overzicht, zie Centraal Register Techniek). Tijdens de bijscholing worden zij geïnformeerd over de wijzigingen en veelgemaakte fouten.

Het nieuwe maatwerkadvies

Per 1 juli 2023 treedt het nieuwe gecertificeerde maatwerkadvies onder NTA8800 voor utiliteitsbouw en woningbouw in werking. Deze methode voorziet in de mogelijkheid om de energieprestatie van gebouwen te berekenen. Diverse regelingen zijn aangepast. De volgende publicaties zijn daarvoor ontwikkeld:

  1. ISSO publicatie 75.2 – maatwerkadvies utiliteitsgebouwen;
  2. ISSO publicatie 82.2 – maatwerkadvies woningen en woongebouwen;
  3. ISSO rapport modelbeschrijving maatwerkadvies NTA8800:2023 (verantwoordingsdocument);
  4. BRL 9500 MWA-W en BRL 9500 MWA-U, vastgesteld door InstallQ.

D documenten 1 t/m 3 zijn binnenkort beschikbaar via ISSO Open via isso.nl. Document 4.wordt beschikbaar gesteld door InstallQ.

Opleiding tot EP-maatwerkadviseur
Tot 1 januari 2024 geldt een overgangsregeling, Vanaf 1 april 2023 is het mogelijk om de opleiding tot EP-maatwerkadviseur te volgen. Een overzicht van opleiders vindt u op centraalregistertechniek.nl. De opleiding is toegankelijk voor iedere EP-adviseur. . De bijbehorende software maakt het mogelijk om met deze nieuwe methodiek nu daadwerkelijk maatwerk te leveren bij de energietransitie van de bestaande bouw in Nederland.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven