Gerelateerd nieuws

Ontwerp-inpassingsplan Folding Boxboard Eerbeek ter inzage

De provincie legt het ontwerp-inpassingsplan papierfabriek Folding Boxboard Eerbeek (FBE) van 12 januari tot en met 22 februari 2023 ter inzage. Iedereen kan in deze periode reageren. Het plan legt de voorwaarden vast voor de inrichting van het fabrieksterrein, regelt een betere aanrijroute voor vrachtauto’s en zorgt ervoor dat de historische Eerbeekse beek weer beter zichtbaar wordt.

 

Sinds 1661 is op de plek van FBE een papier- en kartonfabriek gevestigd. In die tijd vestigden veel fabrieken zich hier om de beschikbaarheid van schoon water in de Eerbeekse beek. In de loop der jaren is de fabriek gegroeid en zijn er huizen omheen gebouwd. Om toekomstbestendig te blijven wil de fabriek nu verduurzamen en doorontwikkelen. Hierdoor gaan de activiteiten op het terrein en het verkeer er naartoe toenemen.

Raad van State

In 2019 kwam het plan van de gemeente Brummen voor de inpassing van het fabrieksterrein van FBE niet voorbij de Raad van State. Hierdoor is voor het fabrieksterrein van FBE op dit moment geen bestemming vastgelegd. Ook het plan voor een gezamenlijk Logistiek Centrum Eerbeek (LCE )  op het Burgersterrein werd afgewezen. Op verzoek van de gemeente werkte de provincie voor beide projecten een nieuw plan uit.

Nieuwe inpassing en eisen

In het nieuwe plan voor FBE wordt de verwachte groei in goede banen geleidt en worden er strenge regels vastgelegd om overlast en uitstoot van de fabriek aan banden te leggen. Zo worden het milieu en de leefbaarheid van omwonenden beter beschermd dan nu het geval is. Er moeten bijvoorbeeld groene geluidswanden worden geplaatst met groene zones en vrachtwagens mogen niet meer op de openbare weg wachten.

Door de aanleg van een nieuwe weg rijden vrachtwagens niet meer door smalle woonstraten die daar niet geschikt voor zijn. Ook wordt de Eerbeekse beek meer zichtbaar gemaakt. De huidige beek loopt via een lange duiker onder het fabrieksterrein door.

Grenswaarden geluid herstellen

Verder wordt voor ongeveer 50 woningen bij de fabriek een hogere maximaal toegestane geluidsbelasting vastgesteld. In het verleden is voor een aantal woningen per ongeluk geen hogere waarde vastgesteld, ook zijn de berekeningen voor het inpassingsplan gedetailleerder uitgevoerd dan in het verleden. Dat wordt nu hersteld.

Minder stikstof

Naast het inpassingsplan ligt ook een ontwerp – natuurvergunning ter inzage. In de nieuwe vergunning levert FBE vrijwillig stikstofruimte in. De vergunning gaat van 86 ton NOx (stikstofoxiden) per jaar naar 35,6 ton NOx per jaar. “Door vrijwillig stikstofruimte in te leveren uit de vergunning pakt Folding Boxboard echt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit is een voorbeeld voor anderen.” aldus Markink. Ondanks dat de papierfabriek meer gaat produceren, neemt ook de daadwerkelijke stikstofuitstoot in de toekomst af met de plannen van FBE. 
 

 

Een keuze die recht doet aan inwoners en milieu en bedrijf

De situatie bij Folding Boxboard is complex. Door de verwevenheid van industrie en wonen zal er altijd overlast blijven bestaan. Ook zit de fabriek aan de rand van een kwetsbaar natuurgebied. Het is dan ook een zoektocht geweest om tot een voorstel te komen dat recht doet aan inwoners, milieu en een toekomstbestendig bedrijf mogelijk maakt. 

Jan Markink

Gedeputeerde Provincie Gelderland

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven