Gerelateerd nieuws

Periodieke keuring publieke gebouwen vanaf 1 juli verplicht

Openbare gebouwen waar meer dan 5000 mensen kunnen samenkomen, moeten vanaf 1 juli periodiek worden gekeurd op constructieve veiligheid. Het gaat om een wijziging in de Omgevingsregeling. Deze ministerieel verplicht gestelde maatregel zal gevolgen hebben voor gebouwbeheerders en eigenaren. Zij moeten snel in actie komen, maar veel vragen zijn er ook. Wat komt er allemaal kijken bij zo’n keuring en wat wordt er van beheerders verwacht? 

Eerdere incidenten

De wetswijziging komt niet uit de lucht vallen. Door incidenten in bijvoorbeeld voetbalstadions als het AFAS Stadion in Alkmaar, De Goffert in Nijmegen en de Grolsch Veste in Enschede is de urgentie en noodzaak voor veilige publieke gebouwen flink toegenomen. Daarom is een periodieke keuring van de constructieve veiligheid van publieke gebouwen vanaf 1 juli verplicht.  

Constructieve veiligheid is vanzelfsprekend voor beheerders een grote prioriteit, maar er komt door deze wetswijziging veel op hen af. Zij moeten kunnen aantonen dat hun gebouw in voldoende mate voldoet aan de normatieve constructieve veiligheid. Keuringen moeten worden uitgevoerd door onafhankelijke, deskundige en ervaren partijen. Voor ingenieursbureaus is er dus werk aan de winkel om beheerders hier zo goed mogelijk in te begeleiden en van advies te voorzien.  

Praktische aanpak

Ingenieursbureau Iv volgt – op basis van decennialange ervaring en specialistische expertise op dit gebied – een praktische aanpak in analogie met de NTA (Nederlandse Technische Afspraak) 8790, genaamd ‘Periodieke beoordeling betrouwbaarheid van constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken’. Deze bestaat uit vier stappen: (i) een quick scan, (ii) Plan van Aanpak, (iii) constructieve toetsing en (waar nodig) (iv) herkeuringen en nazorg. Dit wordt gerapporteerd in keuringsrapportage en periodieke acties kunnen worden toegevoegd aan het meerjarenonderhoudsplan. Hiermee kunnen gebouwbeheerders en eigenaren op ieder moment aantonen dat zij voldoen aan de verplichting. 

Iv is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de NTA 8790. De maatregel wordt gefaseerd ingevoerd. In eerste instantie moeten publieke gebouwen die na 1950 zijn gebouwd en door minstens 5000 personen worden gebruikt, worden gekeurd. Denk aan sporthallen, concertzalen, stadions, onderwijsinstellingen of evenementencentra. Uiteindelijk zullen ook beheerders van gebouwen waar 500 personen tegelijkertijd kunnen verblijven, de periodieke keuring moeten ondergaan. Deze fase wordt pas verder ontwikkeld na evaluatie van de nu komende keuringsronde. 

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven