Gerelateerd nieuws

Plan voor kwaliteitsbouw in het Central Innovation District gereed

Het gebied tussen de drie intercitystations in Den Haag, ookwel het Central Innovation District (CID) genoemd, heeft recentelijk een kwaliteitsplan gekregen. In dit plan staan kaders voor iedereen die in de toekomst in het CID wil bouwen. Hiermee neemt de gemeente regie om te sturen op kwaliteit. Het kwaliteitsplan CID is vandaag naar de gemeenteraad gestuurd.

Wethouder Robert van Asten (Stedelijke Ontwikkeling): “Den Haag gaat de komende tientallen jaren flink veranderen. We hebben één keer de kans om dat goed te doen. Dit kwaliteitsplan gaat ons helpen om onze stad ook in de toekomst zo karakteristiek te houden. En om het CID ook Haags te houden.”

Het kwaliteitsplan beschrijft niet alleen de kwaliteit van gebouwen en de openbare ruimte, maar ook hoe wonen, werken en ontspannen in de verschillende gebieden in het CID samengaan. Het plan vervangt geen bestaand beleid voor omgevingsvergunningaanvragen voor bouwplannen en inrichtingsplannen. Wel is het een leidraad voor alle plannen die nu en in de toekomst gemaakt worden om te bouwen in het CID, zoals nota’s van uitgangspunten, ontwikkelvisies en beeldkwaliteitsplannen.

Recht doen aan Haagse schoonheid

In het plan staan drie specifieke Haagse principes centraal, zodat er bij de bouw aan het CID ook in de toekomst recht wordt gedaan aan het karakter van de stad. In Den Haag bouwen nieuwe ontwikkelingen voort op de rijke Haagse geschiedenis, zowel de karakteristieke en herkenbare hoogbouw als de sprekende vormentaal van Dudok en Berlage. Dit noemen we de ‘eeuwige Haagse schoonheid’. Fijne details en bijzondere architectuur op zowel hoog- als laagbouw is wat de stad kenmerkt.

Haagse lange lijnen

Den Haag wordt bovendien gekenmerkt door de ‘lange lijnen’. Van oudsher verbinden lange straten de stad. Die lange lijnen maken de stad uniek. Tegelijkertijd gaat Den Haag aan de slag met het slimmer inzetten van mobiliteitssystemen in de stad. Die kunnen de veiligheid en gezondheid van Hagenaars bevorderen. Dat betekent dat bij nieuwe ontwikkelingen in het CID niet overal plek is voor een auto voor de deur, maar er ingezet wordt op het openbaar vervoer, de fietser, voetganger en deelmobiliteit. Zo ontstaat er een gebied waar naast de ‘lange lijnen’ ook prettige en veilige verbindingen tussen wijken ontstaan.

Stad van verschillende karakters

Den Haag is niet in de laatste plaats een stad van verschillende karakters die naast elkaar leven. Die diversiteit is vanouds ook te zien in de wijken. Daar wordt bij de ontwikkeling van het CID rekening mee gehouden. Zo worden de Laakhavens een collegecampus met een centraal park en moderne woningen; maar wordt het karakter van het havengebied behouden. Dit staat in contrast met het gebied rondom het Centraal Station, waar wordt doorgebouwd aan een hoogstedelijk gebied.

Wethouder van Asten: “De verschillende karakters van wijken is wat Den Haag zo mooi maakt. Dat moeten we behouden als we ze ontwikkelen. We maken nieuwe stadswijken, maar met écht Haags karakter.”

Central Innovation District

Het Central Innovation District is het gebied tussen en rondom de drie Haagse intercitystations (Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI). In het CID werkt de gemeente samen met de stad aan de ontwikkeling van een gebied dat de economische concurrentie met het buitenland aankan. Met aantrekkingskracht voor talent, bedrijvigheid en kennis, waardoor nieuwe werkgelegenheid ontstaat. Nu al levert het gebied werk voor bijna 80.000 mensen en telt het 30.000 studenten. Er wonen 45.000 mensen in het gebied, in 23.000 woningen. Het CID groeit naar verwachting tot 2040 met circa 20.500 woningen voor 35.000 nieuwe inwoners. 

Meer informatie over het kwaliteitsplan is te vinden op het raadsinformatiesysteem.  

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven