Gerelateerd nieuws

pMIEK: samen werken aan een energiesysteem voor de toekomst

Gedeputeerde Staten hebben 13 december de startnotitie Provinciaal MIEK Zuid-Holland vastgesteld. In deze startnotitie is geschetst hoe de provincie de komende jaren samen met alle stakeholders bouwt aan het Zuid-Hollandse energiesysteem voor de toekomst.

Ons energiesysteem gaat de komende jaren sterk veranderen, ook binnen Zuid-Holland. Deze veranderingen vragen om een integrale aanpak die verder gaat dan de bestaande samenwerking met onze netbeheerders. We hebben onze gemeenten en de Rijksoverheid hard nodig om dit mogelijk te maken. Energiegebruikers, de elektriciteits-opwekkers en andere partijen zijn daarbij ook belangrijke stakeholders. In het pMIEK, het provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat, staat het proces van integraal programmeren van de regionale energie infrastructuur centraal. De notitie biedt een uitwerking van de opgave, hoe er wordt samengewerkt en hoe de rollen verdeeld zijn en een stappenplan en planning tot medio 2023.
Blijf op de hoogte
Scroll naar boven