Gerelateerd nieuws

Voorzitter Krol van Nationaal Renovatie Platform: “Procedure voor transformatie bestaande bouw moet simpeler”

Als er in de politiek of samenleving wordt gepraat over volkshuisvesting, staat er eigenlijk maar één kwestie centraal: de enorme opgave om binnen enkele jaren een miljoen nieuwe woningen te realiseren. Minstens zo belangrijk is het de bestaande voorraad van acht miljoen woningen te verduurzamen en te renoveren. Nationaal Renovatie Platform (NRP) pleit sterk voor dat laatste.

“Wij zijn absoluut niet tegen nieuwbouw. Integendeel,” zegt voorzitter Bart Krol, voormalig CDA gedeputeerde ruimtelijke ordening, natuur en milieu in Utrecht. “Maar ook in de bestaande bouw is er een enorm potentieel dat we veel beter kunnen benutten. Wij vinden daarom dat alles op alles gezet moet worden om bestaande woningen te isoleren en energieneutraal te maken en daarnaast kantoorpanden, kerken of scholen te transformeren tot woonruimte. Gelukkig vinden we met deze opvatting steeds meer gehoor bij de landelijke politiek.”

Effect

Verduurzaming door gebruik van alternatieve energiebronnen of isolatiemaatregelen kunnen bij nieuwbouw meteen al worden ingebracht. Bij bestaande bouw is verduurzaming lastiger, zowel bij particuliere woningen als in de huursector. “Vanwege de grote aantallen heeft verduurzaming hier prioriteit wat de NRP betreft, en is het effect ook het grootst,” stelt Krol. “Denk bijvoorbeeld alleen aan het feit dat we van het gas af moeten. Een kwestie die extra prioriteit heeft gekregen door de oorlog in Oekraïne en onze afhankelijkheid van Russisch gas. Overigens zijn we blij dat de doelstellingen op het gebied van verduurzaming van de bestaande bebouwde omgeving, zoals wij die voorstaan, grotendeels zijn opgenomen in het huidige Regeerakkoord.”

Eenvoudiger procedures

Ook de omvorming van kantoorpanden, scholen of kerken zou volgens Krol in versneld tempo doorgezet moeten worden. “Het kán wel, als je ziet hoeveel Oekraïense vluchtelingen opeens in een leegstaand gebouw worden opgevangen. Er zijn allerlei regels die transformatie belemmeren, maar nood breekt wet. NRP pleit voor eenvoudiger procedures als het gaat om transformatie.  Ontwikkelaars die een project willen opzetten in bestaande gebouwen, zouden dit veel makkelijker moeten kunnen doen. Die gebouwen staan er toch al. De omvorming neemt geen extra ruimte in. Het verzet van omwonenden zal bij een bestaand gebouw dat wordt omgevormd naar verwachting meestal kleiner zijn dan bij nieuwbouw. Voor alle duidelijkheid: dit betekent natuurlijk niet dat wij pleiten voor het schrappen van het recht op inspraak. Wij denken dat het winst zou zijn als de overheid de transformatieprocedures voor bestaande bouw versimpelt.” Volgens Krol heeft de invulling van lege panden nog een ander voordeel, namelijk het vergroten van de leefbaarheid in stad en dorp. “Leegstand is nooit goed voor de leefbaarheid.”

Netwerkorganisatie

NRP is een echte netwerkorganisatie die werkt in de volle breedte van de vastgoedsector. Krol: “De kracht van onze organisatie ligt in de netwerkbijeenkomsten die we met regelmaat houden. Partners die werken vanuit heel verschillende disciplines ontmoeten elkaar binnen de verschillende programma’s en delen kennis en ervaringen. Een medewerker van de bank ontmoet een architect, een aannemer een vertegenwoordiger van een isolatiebedrijf.” Naast deze netwerkbijeenkomsten organiseert NRP jaarlijks een reis naar een Europese stad die een opvallende transformatie heeft ondergaan. Dit jaar is Parijs aan de beurt.

Prijs

Stichting NRP is voortgekomen uit het initiatief voor de Gulden Feniks. Dit is de jaarlijkse prijs voor de meest aansprekende transformatie of renovatie van een gebouw of gebied. Ook is er een speciale prijs voor de beste scriptie over transformatie of renovatie; de masterprijs. Tot de partners behoren bouwers, ontwikkelaars, woningcorporaties, isolatiebedrijven en financiële instellingen zoals banken. NRP kent meerdere programma’s, waaronder NRP Erfgoed, NRP Klimaat en NRP Circulair. Verder is er de NRP Academie die in nauwe samenwerking met – vooral – de TU Delft jaarlijks zo’n vijftien tot twintig  studenten aflevert.

Foto BOEI Jan van Dalen Fotografie

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven