Gerelateerd nieuws

Programma Future Urban Mobility

12.00 Netwerklunch

13.15 Welkom

door Martina Huijsmans, wethouder RO, Mobiliteit en Dienstverlening gemeente Delft

13.30 Schaarse openbare ruimte vraagt om een nieuwe benadering

Dagvoorzitter Walther Ploos van Amstel opent met de thema’s van deze middag. “Het belang van ketenmobiliteit en de toenemende conflicten tussen modaliteiten in de schaarse openbare ruimte in de stad vragen om een nieuwe benadering. Het gesprek over stedelijke mobiliteit moet gaan over straten, pleinen en wijken voor mensen; over verblijven in plaats van verplaatsen.”

13.45 De mobiliteitstransitie

14.15 Panelgesprek: Naar een autoluwe leefomgeving

De focus van mobiliteitsbeleid ligt vaak op het verlagen van het aantal gemotoriseerde vervoerstromen in een gebied. Nog beter is het de mobiliteit zo in te richten dat de auto niet meer centraal staat in een leefgebied en zo mobiliteit anders vorm te geven. Dat vraagt een heel andere aanpak dan we gewend zijn. Panelgesprek met o.a.: 

 • Wim Willems, wethouder Mobiliteit Gemeente Apeldoorn
 • Arnoud Neidig, directeur Mobility Arcadis
 • Anna Paulides, projectmanager Duurzaamheid PostNL

15.00 Netwerk break

15.45 Panelgesprek: Duurzaam en flexibel

Duurzaam en flexibel, is dat het mobiliteitssysteem van de toekomst? Daarbij is het kunnen sturen op het gewenste gedrag noodzakelijk, anders blijven de oplossingen suboptimaal. We delen ervaringen en gaan in gesprek met de volgende experts:

Panelgesprek met:

 • Willem Verschuur, Director Innovation, Digital & Data, Louwman Group
 • Doeke Boersma,Co-Founder & Strategic Advisor, GO Sharing
 • Chrétienne Hoek, thematrekker en expert MaaS en deelmobiliteit Amsterdam Platform Smart Mobility Metropool Regio Amsterdam
 • Henry Steenbergen, Directeur Transport & Mobiliteit Rabobank

16.20 Smart mobility & mobiliteitshubs: belangrijke oplossingen?

Smart mobility toepassingen: we kunnen niet zonder, juist om het gedrag van gebruikers te kunnen beïnvloeden is het essentieel. Daarbij zijn verschillende vormen van mobiliteithubs in opkomst. Gaat dit ook echt bijdragen, is het een belangrijke oplossing in de verstedelijkingsopgaven, verduurzaming en bereikbaarheid? Wat is er mogelijk en welk probleem wordt ermee opgelost? We gaan in gesprek met experts zoals:

 • Bart Claassen, senior urban designer Bura Urbanism
 • Edwin Heesakkers, Managing Director, EIT Urban Mobility – Innovation Hub West
 • Annemarie Hoogeveen, Directeur Regio-West, Arriva
 • Margriet van Schijndel, Lab Director Responsible Mobility, TU Eindhoven

17.00 Netwerkborrel

 

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven