Gerelateerd nieuws

Project EIGEN gestart voor versnellen energietransitie

Het vernieuwende project EIGEN is gestart voor het versnellen van energietransitie. De projectnaam staat voor ´Energy hubs voor Inpassing van Grootschalige hernieuwbare Energie´. Binnen EIGEN werken 13 partners aan een blauwdruk voor bedrijventerreinen om de grootschalige opwek van duurzame energie in te passen in het elektriciteitsnet.

Het project richt zich op het potentieel van energy hubs, die het mogelijk maken om zon- en windenergie slim te benutten in bestaande en nieuwe elektriciteitsnetten. Het doel van het project is om na 4 jaar een blauwdruk te hebben voor bedrijventerreinen, voor grootschalige uitrol van energy hubs. Deze blauwdruk wordt in verschillende fases ontwikkeld en getoetst en aangevuld op bedrijventerreinen.

Vraag en aanbod afstemmen

Voor het verlagen van de CO₂-productie zal meer gebruik moeten worden gemaakt van ‘groene’ energie zoals wind en zon. Dat vraagt een enorme uitbreiding van het energienet, maar ook slimmer gebruik van dat energienet. De productie van zon- en windenergie is weersafhankelijk. Bij felle zon is er veel opwek. Maar op een grijze dag zal er weinig productie zijn. En datzelfde geldt voor windenergie. Vraag en aanbod moet daarom goed op elkaar zijn afgestemd.

Dit vraagt ook een flexibel inzetbare transportcapaciteit bij de gebruikers en de producenten om de juiste balans te kunnen realiseren. Daarbij moeten rekening worden gehouden met de beschikbare netcapaciteit. De projectpartners van EIGEN verwachten dat er een maatschappelijk doelmatiger systeem ontstaat door bewust lokaal te balanceren. Zo kan iedereen altijd rekenen op energie.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven