Gerelateerd nieuws

Provincie Noord-Holland ondersteunt gemeenten bij verduurzaming van wegen en fietspaden

Noord-Holland levert in 2022 een bijdrage van ruim € 15,7 miljoen aan verschillende lokale verkeersprojecten die zorgen voor betere fietspaden en veiligere wegen. Ook gaat de provincie gemeenten actief ondersteunen om bij wegwerkzaamheden milieuvriendelijkere materialen en machines in te zetten.

Verkeersongevallen terugdringen
De provincie investeert niet alleen in de eigen provinciale wegen, maar stelt jaarlijks ook een subsidiepot beschikbaar voor het verbeteren van lokale wegen en fietspaden. In 2022 is in totaal € 15 miljoen beschikbaar. De provincie heeft namelijk de ambitie het aantal verkeersongevallen in Noord-Holland fors terug te dringen, en de meeste ongelukken gebeuren op lokale wegen en fietspaden. Ook wil de provincie de bereikbaarheid van de Noord-Hollandse regio’s met de fiets flink verbeteren. Het geld is daarom ook bedoeld voor het opwaarderen van regionale fietspaden en het aanleggen van extra snelle doorfietsroutes.

Meer flexibiliteit en duurzame projecten
Voorheen werd binnen de subsidieregeling voor iedere regio een apart budget gereserveerd, maar sinds vorig jaar is meer flexibiliteit ingebouwd. Mede vanwege deze nieuwe opzet is vorig jaar in totaal € 2 miljoen méér subsidie naar projecten voor de verkeersveiligheid en de fiets gegaan. Sinds 2021 wordt bij het beoordelen van de ingediende projecten extra gelet op duurzaamheid. Vanaf dit jaar gaat de provincie gemeenten daar ook extra bij ondersteunen. Bijvoorbeeld door samen te bekijken of milieuvriendelijk asfalt kan worden gebruikt of dat straatverlichting opnieuw kan worden gebruikt. 

Veilige erfaansluitingen
De provincie Noord-Holland stelt dit jaar ook in totaal € 750.000 beschikbaar voor bewoners van woningen die direct langs provinciale wegen liggen. Dat geld kunnen zij gebruiken om hun aansluiting op de weg verkeersveiliger te maken. In 2021 was deze subsidiepot voor het eerst beschikbaar en met de vorig jaar toegekende bedragen worden de eerste 8 erfaansluitingen aangepakt.

Subsidie aanvragen
Meer informatie over de verkeerssubsidies van de provincie Noord-Holland in 2022 staat in het subsidieloket.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven