Gerelateerd nieuws

Regie landelijk gebied met gebiedspartners en gemeenten

Het kabinet moet de regie over het landelijk gebied neerleggen bij de gebiedspartners zoals provincies, waterschappen en gemeenten. Gemeenten moeten daarbij ruimte en tijd krijgen van het rijk om het beschadigde vertrouwen van de samenleving in de rijksoverheid te herstellen.

Maar ook tijd voor het inrichten van gebiedsprocessen en het herinrichten van het platteland.

Deze boodschap gaf de VNG-delegatie afgelopen maandag aan de heer Remkes bij het stikstofoverleg met de decentrale overheden.

Van Selm: het ongenoegen smeult als een veenbrand

‘Op veel thema’s is een toenemende onzekerheid bij onze inwoners en ondernemers,’ aldus burgemeester en VNG-bestuurslid Van Selm. ‘Het kabinet moet nu snel perspectief voor de landbouw en brede welvaart op het platteland bieden. Nu smeult het ongenoegen als een veenbrand door en laait het bij iedere crisis weer op, of het nu coronamaatregelen, stikstof, asielopvang of een ander thema is.’

Rol voor gemeenten

De VNG geeft aan dat het vertrouwen terugbrengen en een perspectief bieden hard nodig is om de stikstofaanpak weer op gang te brengen. Gemeenten kunnen een rol spelen in het samen behalen van de doelen.

Van Selm: ‘Als gemeenten staan wij het dichtst bij de onze inwoners. Wij zijn de partij die daadwerkelijk contact heeft met de mensen die samen de transitie in het landelijk gebied moeten gaan doen en waarmee je het gesprek moet aangaan. Gemeenten hebben kennis van het gebied, het netwerk en de lokale contacten en willen een actieve rol pakken hierin.’

Samen met partners oplossingen vinden

We worden in ons land geconfronteerd met verschillende crises, of het nu gaat om het stikstof-, energie- en klimaatprobleem, de woningtekorten enzovoort. Al deze crises hebben hun weerslag in gemeenten. Het is aan gemeenten om met alle partners, inwoners en ondernemers in de regio oplossingen te vinden die passen en werken voor hun regio. De VNG pleit ervoor om gemeenten een prominentere rol te geven in deze gebiedsprocessen. Daarbij moet het niet gaan om single issues met een eigen sectorale aanpak.

Leefbaarheid is uitgangspunt

‘Leefbaarheid van het landelijk gebied in zijn totaliteit is voor ons het uitgangspunt. Hierbij hebben we de volgende uitgangspunten: de instandhouding, het herstel en de verbetering van de natuur, een duurzaam toekomstperspectief voor het landelijk gebied en het vlot trekken van de vergunningverlening.

Maak integraliteit breder dan het huidige Nationaal Programma Landelijk Gebied, zodat naast wettelijke doelen ook lokale brede welvaart wordt versterkt. De praktijk laat zien dat deze integraliteit de samenleving activeert en tot succes leidt,’ besluit Van Selm.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven