Rijksvastgoedbedrijf

Gerelateerd nieuws

Verdere krimp huurportefeuille voorzien door Rijksvastgoedbedrijf

Mensen werken sinds de coronacrisis steeds meer thuis en het Rijksvastgoedbedrijf zet in op verduurzaming. Hierdoor daalt het aantal huurpanden van de rijkshuisvester verder, voorziet hoofd inkoop vastgoed Thijs Poelman.

De afgelopen vijf jaar daalde het aantal panden dat het Rijksvastgoedbedrijf huurt van 238 in 2018 naar 197 in 2022. Het aantal vierkante meters dat het Rijksvastgoedbedrijf huurt volgde in dezelfde periode een vergelijkbare dalende lijn.  

In 2018 huurde het Rijksvastgoedbedrijf nog ongeveer 1,1 miljoen vierkante meter bruto vloer oppervlak (bvo), de oppervlakte van alle verdiepingen van een gebouw inclusief de binnen- en buitenmuren. In 2022 is de omvang van de huurportefeuille 0,9 mln vierkante meter. Wat neerkomt op een daling in vijf jaar tijd van zo’n 20 procent.

Bezettingsgraad

‘Naar verwachting zal de al in 2015 ingezette dalende lijn de komende vijf jaar doorzetten’, voorspelt hoofd inkoop vastgoed Thijs Poelman van het Rijksvastgoedbedrijf.

Bepalend bij de afwegingen van het Rijksvastgoedbedrijf is de relatief lage bezettingsgraad in de kantoorgebouwen. Want veel mensen werken sinds de coronacrisis thuis. Daarnaast wil de vastgoedbeheerder de huisvesting van het Rijk op natuurlijke momenten verduurzamen. Hierbij wordt nu al rekening gehouden met de duurzaamheidsnormen die over tien jaar gelden.  

Rijksvastgoedbedrijf heeft belangstelling in Turnkey

Voor de huisvesting van de Rijksoverheid heeft het Rijksvastgoedbedrijf belangstelling voor zeer duurzame panden die ‘turnkey’ met installaties en inrichting worden opgeleverd door verhuurders en ontwikkelaars.

De belangstelling voor duurzame ‘turnkey‘-panden heeft deels te maken met de manier waarop huurpanden worden aangeboden. Veel marktpartijen leveren voornamelijk ‘casco’ waarbij gebruikers zelf de inrichting verzorgen. Dit maakt het moeilijker om te sturen op zaken als energieverbruik en CO2-uitstoot. Terwijl de integrale ‘turnkey‘-benadering, waarbij zaken als ontwerp, bouw, inrichting en exploitatie met elkaar worden verbonden, kan bijdragen aan het behalen van de verduurzamingsdoelstellingen.

Poelman: ‘we vragen verhuurders om met ons mee te denken, te versnellen en omwille van de verduurzaming af te stappen van het casco verhuren. Maar dat gebeurt te weinig, waardoor de kwaliteit van het huidige huuraanbod voor ons onvoldoende is.’

Lage rente

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft op basis van een rekenmodel de kosten van huur tegen koop afgezet. Hieruit blijkt dat koop, met name door de lage rente, financieel veel aantrekkelijker is.

In de exploitatie legt huur het ook af tegen koop. Dit speelt volgens Poelman met name op als het pand wordt verduurzaamd en de gebruikers tijdelijk elders ondergebracht moeten worden. De verhuurder betaalt dan de tijdelijke huisvesting. De kosten worden hierdoor zo hoog, dat verduurzaming algauw financieel niet meer haalbaar is. Poelman: ‘Het is dus ook voor dergelijke gevallen goed dat we binnen onze eigen portefeuille ruimte maken voor verduurzaming.’

Klik hier voor de website van het RVB.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven