Gerelateerd nieuws

Statenleden bezoeken bedrijventerreinen Heteren en Bemmel

Op 30 november 2022 bezochten Statenleden bedrijventerreinen in Heteren en Bemmel. Ze spraken met ondernemers en gemeenten Overbetuwe en Lingewaard over herstructurering, vergroening en energietransitie. Duidelijk werd dat brede samenwerking grote projecten mogelijk maakt.
 

Nieuwe structuren op Poort van Midden-Gelderland Noord

Het werkbezoek startte in Heteren op bedrijventerrein Poort van Midden-Gelderland Noord. Ondernemers en vertegenwoordigers van gemeente Overbetuwe vertelden hoe een Gelderse subsidie de gezamenlijke plannen voor herstructurering, vergroening en verduurzaming verder gaat brengen. Ondernemers van het nabijgelegen bedrijventerrein Andelst-Oost lichtten toe hoe zij samen knelpunten aanpakken zoals het parkeren van vrachtwagens, veiligheid en de te versteende werkomgeving.

Eerste schoonmaakschool op actief bedrijventerrein De Houtakker

Kees Aalbers, een 72-jarige ondernemer uit Bemmel, liet met gepaste trots de eerste schoonmaakschool van Nederland zien: NESO. Doorslaggevend om NESO te vestigen op 

De Houtakker in Bemmel was de bedrijveninvesteringszone (BIZ). Ondernemers op dit bedrijventerrein werken intensief samen aan een aantrekkelijke, groene, duurzame en veilige werkomgeving. Behalve een steeds groener bedrijventerrein met wandelpaden en camerabeveiliging is eigen, duurzaam opgewekte energie ook binnen handbereik. Er zijn namelijk vergevorderde plannen voor een proef met een batterijopslag van duurzaam opgewekte energie met een slim energiemanagementsysteem. Daarvoor is een subsidieaanvraag ingediend bij Kenter (Alliander), Oost NL en provincie Gelderland. “We komen graag terug als de batterij in gebruik wordt genomen”, beloofden enkele enthousiaste Statenleden.

Collectieve projecten helpen

Op de terugweg naar het Huis der Provincie benadrukte Theo Föllings, onder andere voorzitter van de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland en directeur Innovatie van Oost NL, het belang van een laagdrempelige aanpak voor toekomstbestendige bedrijventerreinen. “Overheden kunnen met ondernemers en ondernemersverenigingen collectieve projecten echt aanjagen”, aldus Theo. Bedrijventerreinen zijn belangrijk voor het vestigingsklimaat van bedrijven en daarmee voor onze economie. Ze leveren een grote bijdrage aan de Gelderse doelen voor veiligheid, energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Ook in andere provincies en bij het Rijk is er steeds meer aandacht voor toekomstbestendige bedrijventerreinen.

Project- en procesondersteuning als aanpak

De integrale Aanpak Toekomstbestendige Bedrijventerreinen ondersteunt bedrijventerreinen en gemeenten. Meer over deze aanpak leest u op onze pagina over toekomstbestendige bedrijventerreinen. Perspectieffonds Gelderland (PFG) versnelt en versterkt de innovatiekracht van ondernemingen die zich bezighouden met grote maatschappelijke uitdagingen zoals energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit, bereikbaarheid, economisch vestigingsklimaat en woon- en leefklimaat. Meer hierover leest u op de website van Oost NL

Werkbezoeken

Statenleden leggen voorafgaand aan iedere Statenvergadering meerdere werkbezoeken af. Daarbij vormen zij een beeld van de onderwerpen waarover zij een besluit moeten nemen. Per jaar zijn er gemiddeld 9 Statenvergaderingen.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven