Gerelateerd nieuws

Subsidies voor eerlijke transitie naar groene economie

De eerste twee subsidieregelingen van het Just Transition Fund (JTF) gaan naar verwachting begin 2023 open. Met dit Europese fonds kunnen Noord-Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen aan de slag met de transitie naar een fossielvrije economie met nieuwe werkgelegenheid. Dit biedt kansen voor innovatieve ideeën en slimme oplossingen, bijvoorbeeld voor schone brandstof, maar ook voor nieuwe opleidingen en omscholing. De provincies Groningen, Drenthe en Fryslân, gemeente Emmen en noordelijke arbeidsmarktregio’s willen ondernemers graag helpen om hun ideeën en projectvoorstellen verder te brengen. Dit zodat aanvragers naar verwachting na de feestdagen hun eerste aanvragen kunnen indienen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). 

Investering en opleiding

De eerste subsidieregeling is de investerings- en opleidingsregeling, gericht op de proces- en maakindustrie. Industriële ondernemingen in Noord-Nederland die met hun projecten de regio Groningen en Emmen versterken, kunnen een aanvraag indienen. Doel van de regeling is de regionale economie minder afhankelijk maken van de fossiele energiesector en de CO2-intensieve industrie. De projecten binnen deze regeling moeten de overgang naar een klimaat-neutrale economie versnellen en hebben maatschappelijke impact op de werkgelegenheid, vergroening of innovatie. Met bijbehorende om- en bijscholing van werknemers zorgen deze projecten ervoor dat het personeel straks klaar is voor de toekomst. 

Kennis- en valorisatieprojecten

De tweede subsidieregeling is voor grote Noord-Nederlandse kennis- en valorisatieprojecten, waarbij de kennis wordt ingezet voor de maatschappij. Deze regeling is bedoeld voor een brede doelgroep: ondernemingen (van zzp tot groot bedrijf), kennisinstellingen en samenwerkingsverbanden. Deze subsidies biedt kansen voor de ontwikkeling en toetsing van slimme, innovatieve ideeën en oplossingen voor de omschakeling naar een groene, fossielvrije economie. De regeling richt zich specifiek op het stimuleren van toekomstgerichte bedrijfsinvesteringen in innovatie en onderzoek. Samenwerkingsprojecten worden nadrukkelijk gestimuleerd, om zo van idee tot praktijktest en toepassing te komen.  

Aan de slag

Bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen die kansen zien om alvast met hun ideeën of projectvoorstellen aan de slag te gaan, kunnen contact opnemen via: europeseprogrammas@provinciegroningen.nl. Provincie Groningen denkt graag mee met de mogelijkheden voor een idee of oplossing. Meer informatie over de eerste twee subsidieregelingen is te vinden op www.snn.nl/programma-jtf.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven