Gerelateerd nieuws

Uitbreiding subsidiemogelijkheden Energietransitie

Provincie Utrecht heeft de Uitvoeringsverordening Subsidies Energietransitie (USET 2021) gewijzigd. Nieuw zijn de subsidie mogelijkheden voor het ondersteunen van projecten gericht op het oplossen van netcongestie en voor het ontwikkelen van zonnecarports op openbare parkeervoorzieningen.

Om de energietransitie in provincie Utrecht te versnellen met oog voor haalbaar- en betaalbaarheid, hebben GS in juli 2021 subsidie beschikbaar gesteld. Welke projecten daarvoor in aanmerking komen staat beschreven in de Uitvoeringsverordening Subsidies Energietransitie 2021.

Oplossingen Netcongestie
Door de sterke groei van hernieuwbare energie kan het elektriciteitsnetwerk in de provincie Utrecht nieuwe opwek moeilijk aan en ontstaat netcongestie. Hierdoor moeten projecten voor sommige duurzame energieopwekking worden uitgesteld en kunnen initiatiefnemers niet of niet tijdig gebruik maken van de SDE++. 

Via de UsET 2021 kan voortaan subsidie worden aangevraagd voor studies en adviezen gericht op het oplossen van de belemmeringen door netcongestie bij het duurzaam opwekken van elektriciteit. Bijvoorbeeld: onderzoeken naar de haalbaarheid van investeringen in opslag. Of onderzoek naar de haalbaarheid van een slimmer regelsysteem dat de lokale vraag naar elektriciteit afstemt op de beschikbaarheid van lokaal geproduceerde hernieuwbare energie. De subsidie is bedoeld voor het ontwikkelen van collectieve oplossingen, bijvoorbeeld op bedrijventerreinen.

Daarnaast worden via de innovatieregeling van UsET 2021 experimentele pilots ondersteund gericht op onder andere opslag van energie of het ontwikkelen van slimme, flexibele en geïntegreerde energiesystemen.

Solar Carport
Ruimte is schaars in Nederland. Ruimte kan multifunctioneel worden ingezet door verkeersinfrastructuur te benutten voor energieopwekking. Via de UsET 2021 kan een haalbaarheidsstudie voor de ontwikkeling van solar carports ondersteund worden. Aanbieden van laadpunten onder de solarcarports kan ook onderdeel zijn van de haalbaarheidsstudie. Voor subsidie komen de parkeervoorzieningen in aanmerking die voor algemeen(publiek) gebruik bedoeld zijn.

Subsidie aanvraag Aanvragen kunnen doorlopen worden ingediend tot en met 30 juni 2024 en worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Het is mogelijk om een subsidie aanvraag in te dienen via het subsidieloket van de provincie Utrecht.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven