Gerelateerd nieuws

Uitbreiding, verduurzaming, beveiliging… DVTadvies denkt mee 

Uitbreiden van bestaande huisvesting, verduurzaming van het bedrijfspand of een betere beveiliging. Het zijn zo maar enkele actuele vraagstukken waarmee gebruikers, eigenaren of exploitanten van bedrijfsonroerendgoed regelmatig aankloppen bij DVTadvies. Het bureau ontzorgt haar opdrachtgevers volledig met advisering en inspectie. DVTadvies is dé partner als het gaat om bouwkundige adviezen, installatietechnische adviezen, brandveiligheid, veiligheid en duurzaamheid.

DVTadvies is hét integrale advies- en inspectiebureau op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en technisch advies. Het bedrijf is in 2002 opgericht door algemeen directeur Rik Vos en richt zich met name op de gebruiksfase van bedrijfshuisvesting, in de breedste zin van het woord. Ongeveer veertig procent van de werkzaamheden wordt uitgevoerd bij kantoren, ongeveer zestig procent in utiliteitsbouw. DVTadvies werkt in heel Nederland. Naast de hoofdvestiging in Utrecht zijn er nevenvestigingen in Eindhoven en Rotterdam. Om ook het contact met klanten in het midden van het land beter te kunnen onderhouden, wordt er al gedacht aan opening van een vierde vestiging.

Bestaande bouw

“Wij werken voor terugkerende opdrachtgevers in de bestaande bouw,“ zegt Vos. “Dat is onze grote kracht. Wij kennen de opdrachtgevers en zij weten wat wij hen kunnen bieden. Onze mensen hebben kennis van de markt en de branche waarin zij zich bewegen en kunnen zich inleven in de gebruiksfase van een gebouw. Zij spreken de taal van de opdrachtgevers, meestal facilitair managers of projectmanagers. Als deze ons benaderen, hebben zij een huisvestingsprobleem en wij lossen dat op. Dat kan heel ver gaan. Van een ontruimingsplattegrond tot een ontwerp voor uitbouw van een complete hal van duizenden vierkante meters. Vaak zitten onze opdrachtgevers met vragen op het gebied van wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld als het gaat om elektrische installaties of duurzaamheidseisen. Ook hebben wij kennis van vergunningen en stikstofeisen. Wij inspecteren het gebouw en stellen vast wat nodig is om aan alle eisen te voldoen. Actueel in dit verband is het verplichte energielabel C voor kantoren met ingang van 1 januari 2023 of de steeds verder gaande eisen op het vlak van ‘compliance’ en aantoonbaarheid dat een gebouw voldoet aan de eisen.” Onder de honderd medewerkers van DVTadvies zijn diverse gespecialiseerde krachten die zich richten op een bepaald aspect van de wet- en regelgeving, bijvoorbeeld veiligheid, asbestverwijdering of elektrische installaties. Alle disciplines onder één dak, dus. DVTadvies heeft alle benodigde certificaten in huis om haar werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Vos: “Wij verdiepen ons in het huisvestingsvraagstuk, wij stellen maatregelen voor en komen tot een advies/ontwerp. Hierna zoeken wij uitvoerende partijen, zoals aannemers en installateurs. Dat scheelt de opdrachtgever veel kopzorgen. Bovendien weet hij dan dat het werk wordt uitgevoerd volgens de meest actuele kwalitatieve eisen en wet- en regelgeving.”

Werken in bestaande bouw is totaal iets anders dan nieuwbouw, betoogt Vos. “Bij bestaande bouw heb je eigenlijk te maken met een veel ingewikkelder ontwerpopdracht dan bij nieuwbouw. Je hebt te maken met al bestaande bouwkundige en installatietechnische structuren en de opdrachtgever wil uiteraard dat het bedrijfsproces zo min mogelijk wordt gehinderd. Ons team is er helemaal op ingericht om het bedrijfsproces zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Onze mensen weten wat er nodig is om bijvoorbeeld logistieke routes open te houden tijdens het werken en hoe je veiligheidsvoorzieningen in stand houdt. Ze denken mee met het operationele proces.”

Duurzaamheid

Een belangrijk deel van de advisering gaat over duurzaamheid. Zo worden dagelijks inspecties uitgevoerd om te zien in hoeverre de opdrachtgever voldoet aan zijn wettelijke verplichtingen en welke verbeteringen mogelijk zijn. Vos: “Eigenaren en exploitanten zijn zich meestal goed bewust van de noodzaak van duurzaamheid. Dit bewustzijn wordt nog versterkt door de hoge energietarieven van dit moment. Duurzaamheid bestaat overigens uit meer dan zonnepanelen of ledverlichting. Zo kunnen wij het energieverbruik doorlopend monitoren en er bijvoorbeeld voor zorgen dat piekstroombelasting wordt teruggebracht en daarmee het totale energieverbruik. Wij kijken verder dan alleen ‘technische’ maatregelen. Wat heeft het voor een zin om de gevel te isoleren als de overheaddeuren altijd openstaan omdat de klimaatbeheersing niet op orde is?”

Opdrachtgevers kunnen ook bij DVTadvies terecht als het gaat om andere invulling van kantoorpanden. Vos: “Na corona zijn kantoorpanden niet alleen werkplekken maar ook plaatsen voor overleg die een andere indeling en klimaatbeheersing met zich meebrengen. Ook dit is een vorm van duurzaamheid, bestaande gebouwen blijvend geschikt houden, ondanks wijzigende (werk-)omstandigheden. Ook daarvoor hebben wij oplossingen.”

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven