Gerelateerd nieuws

Van Hijum ziet in advies over chipindustrie kans voor Twente

Onlangs deed gedeputeerde Eddy van Hijum in het Comité van de Regio’s, een oproep aan de Europese instellingen om te investeren in de chipindustrie in Nederland en specifiek in Oost-Nederland.

 

Het maken van chips ofwel de micro-elektronicatechnologie vindt allemaal buiten Europa, in Azië en de Verenigde Staten, plaats. Dat maakt ons afhankelijk. Momenteel is de vraag naar chips groter dan dat de productie aan kan. Tevens hebben mondiale crisissen, zoals de oorlog in Oekraïne en de handelsboycot van de Verenigde Staten met China, een stevig effect op de productieprijs. Overijsselse gedeputeerde Eddy van Hijum:

“Investering in een Europese chipindustrie van onderzoek en ontwerp tot en met service en onderhoud maakt ons onafhankelijk en drukt de kosten in tal van eindproducten, zoals auto’s en telefoons. Dat voelen we uiteindelijk in onze portemonnee.”

Europese Chips Act

De Chips Act is een wet waarmee de Europese Commissie de chipproductie tegen het jaar 2030 wil verdubbelen naar 20% van de wereldproductie. Aan de lidstaten wordt gevraagd hieraan mee te werken. Na het vaststellen van het advies wordt vervolgens een opdracht neergelegd bij de minister van Economische Zaken. Gevraagd wordt om meer geld beschikbaar te stellen voor de ontwikkel-, test en productiefaciliteiten. Onder andere het tekort aan chips en de hoge energieprijzen vragen om een verbindende aanpak. “Het is hét moment dat het Rijk samen met de provincies kan kijken naar opschaling en meer ondersteuning. Gebruik de kracht van regionale systemen en verbind deze op Europese schaal met elkaar om afhankelijkheid en daarmee de kwetsbaarheid te verminderen en strategische autonomie te vergroten”, zo stelt van Hijum.

Bijzondere positie Twente

In Nederland is de chiptech-industrie geconcentreerd in Brabant, Gelderland en Overijssel. Nationaal werken de provincies en het Rijk samen in PhotonDelta. Twente is dé hotspot voor het ontwerp en de ontwikkeling van snelle en energiezuinige fotonische chips en microsystemen zoals lab-on-a-chip. Onlangs op 21 september heeft Chips Act rapporteur Thomas Schmidt, minister van de Duitse vrijstaat Saksen, Twente bezocht en ervaren hoe het chiptech-cluster van ondernemers, kennisinstellingen en ondersteunende overheden samen werkt aan de toekomst. Een mooi voorbeeld van wat in Twente is bedacht en wordt gemaakt is de eerste fotonische quantumcomputer in Europa. Door het huidige chip design-cluster te versterken, te investeren in onderzoek naar heterogene systemen en het realiseren van een chipfabriek voor middelgrote series kan deze industrie in Overijssel bijdragen aan het oplossen van het mondiale chiptekort en voortbouwen op de kennis en kunde die beschikbaar is in de provincie. In Nederland hebben is er al een goede basis in het onderzoek, een grote consumentenmarkt voor toepassingen en maken we de belangrijkste machines.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven