Vastgoedmanagement

Gerelateerd nieuws

De vastgoedregie-organisatie is sterk in opkomst. Vastgoedmanagement kan hiermee efficiënter worden uitgevoerd.

De druk op vastgoedorganisaties neemt al jaren toe. Er is steeds minder technisch personeel terwijl er steeds meer gevraagd wordt van organisaties. Veel organisaties zijn daarom op zoek naar andere manieren om hun vastgoed te managen. Volgens Rob van Bussel, oprichter en eigenaar van de VB+ Vastgoed Groep ligt de oplossing in het optuigen van een regie-organisatie. Schakels in een vastgoedmanagement- of beheerorganisatie zijn hiermee beter op elkaar af te stemmen, anders te organiseren en in sommige gevallen zelfs helemaal te verwijderen.

De professionalisering van vastgoedbeheer vraagt volgens Van Bussel om nieuwe organisatievormen en innovatieve contracten. ‘Gemeenten, onderwijs- en zorginstellingen moeten meer de regie pakken en langdurige samenwerkingen aangaan met partners uit het werkveld. Dat vraagt uiteraard wel om goede contractvormen, en goede aansturing en monitoring.’

Tijdens de IVVD-workshop Regie en ketenintegratie: ‘Richt zelf succesvol je regie-organisatie in’ geeft van Bussel tips en handvatten voor het inrichten van een regie-organisatie. Dat begint volgens hem met het helder krijgen van de doelstellingen, visie en missie van de organisatie zelf. ‘Dat is het beginpunt. Vervolgens kunnen de beleidskaders worden verwerkt en kan er een strategisch vastgoedplan worden opgesteld.’

Het goed inrichten van een regie-organisatie vraagt volgens Van Bussel om een top-down benadering. ‘Dat gaat van strategisch naar tactisch en vervolgens naar operationeel niveau. Op al deze niveaus moeten duidelijk afspraken gemaakt worden en moet helder zijn wat van iedereen verwacht wordt. Want je kunt wel een stip op de horizon zetten, maar het is wel zaak om vervolgens een realistisch plan te maken met realistische doelen en stappen om daar te komen.’

Nog schrikbarend veel organisaties hebben de vastgoedportefeuille niet goed op orde, stelt Van Bussel. Het gevolg is dat er jaarlijks veel geld weglekt, veiligheid niet op orde is en kwaliteit niet aan de wensen voldoet. ‘Deze organisaties hebben in veel gevallen de systemen niet goed op orde en zijn te versnipperd. Ze zijn onbewust onbekwaam. Bij de jaarlijkse budgettering worden bijvoorbeeld de kosten van het voorafgaande jaar als uitgangspunt gebruikt. Zo blijven deze organisaties in dezelfde kostenmodus zitten en verandert er niks.’

Het is voor deze organisaties zaak om langlopende mantelcontracten uit te zetten, leveranciers op de juiste manier aan te sturen en KPI’s te implementeren om doelstellingen te meten. Maar voordat het zover is moeten volgens van Bussel alle bouwstenen van de vastgoedorganisatie worden aangepakt: van vastgoed- en onderhoudsstrategie tot budget en exploitatie, van vastgoeddata en analyse tot mantelcontracten, en van bedrijfsprocessen tot regie-organisatie. ‘Met een SWOT-analyse kan een verbeterplan worden opgesteld. Op die manier houden organisaties de regie over de gehele keten van hun vastgoedbeheer en onderhoud, en ontstaat er een gedegen vastgoedorganisatie.’

Of de oplossing hierbij gezocht moet worden in prestatiecontracten betwijfelt Van Bussel. ‘Deze contracten zijn niet flexibel genoeg en er wordt in veel gevallen teveel betaald omdat er meerdere bedrijven werken onder één overkoepelende partij. Dat betekent in de praktijk dat er vaak meerdere opslagen betaald moeten worden. Dat is duur en niet efficiënt.’ Van Bussel adviseert organisaties om bijvoorbeeld met Best Value Procurement-contracten te werken. ‘Met deze contracten kunnen organisaties sturen op tactisch niveau en optimaal gebruik maken van de kennis en de meerwaarde van de partners. Deze contracten zijn echt ingericht op het sturen op die toegevoegde waarde. Zo halen organisaties de meeste kennis uit de markt.’

Vastgoedmanagement

De workshop Regie en ketenintegratie wordt gegeven vanuit VB+ Vastgoedmanagement, onderdeel van de VB+ Vastgoed Groep. Nieuwe loot aan de VB+ boom is VB+ Facilitair.
Van Bussel: ‘Ook alle facilitaire zaken, de soft services, moeten onderdeel uitmaken van de vastgoedregie-strategie. Als je alle onderdelen samenbrengt kunnen zaken nog strakker worden ingericht en kom je tot de ideale vastgoedregie-organisatie.’

www.vbplus-vgm.nl

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven