Gerelateerd nieuws

Vijf regiowinnaars in landelijke finale Eo Wijersprijsvraag

De twaalfde editie van de Eo Wijersprijsvraag heeft als thema ‘Waar Wij Willen Wonen’. Multidisciplinaire teams van ontwerpers, onderzoekers, experts en planners hebben zich gebogen over de vraag hoe de leefomgeving – het landschap en bebouwing – op basis van klimaatadaptatie en stikstofreductie een kwaliteitsimpuls krijgt. Opdrachtgevers vanuit vier regio’s hebben hun ontwerpvraagstuk voorgelegd: Rijn-Maasmonding, Midden-Zeeland, de Achterhoek en Oostelijk Flevoland. De regiowinnaars zijn bekend; vijf teams gaan door naar de landelijke finale op donderdag 12 oktober 2023 in de Kunstlinie in Almere.

Tijdens de slotbijeenkomst bespreken we met partners, regio’s en de vakgemeenschap de oogst van de Eo Wijersprijsvraag. Wat kunnen de visies die voor de vier regio’s werden ontworpen bijdragen aan de ruimtelijke opgaven in Nederland? De landelijke winnaar wordt dan bekend gemaakt. Dit zijn de vijf regiowinnaars die kans maken:

Over de Eo Wijersprijsvraag

De Eo Wijersprijsvraag is bedoeld om innovatieve en krachtige ontwerpconcepten te vinden voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. De stichting wil een creatieve impuls bieden aan een gebied of regio. Dit kan een concrete interventie zijn, een herinrichting of transformatie, maar het kan ook een ommekeer in het denken zijn, een mentaliteitsverandering of de introductie van nieuwe benaderingswijzen. Daarnaast heeft de prijsvraag de functie van kennisbank. In multidisciplinaire teams wordt een vraagstuk ontleed en aangescherpt. Ontwerpoplossingen en toekomstscenario’s worden uitvoerig besproken met bewoners, maatschappelijke organisaties of belangengroepen.

De selectie van de jury

De jury van de Eo Wijersprijsvraag 2022-2023 bestaat uit drie landelijke en acht regionale leden. Zij selecteerde, net als de voorgaande edities, inzendingen die vanuit een doordachte methodiek tot geloofwaardige verhalen weten te komen. Opgaven zijn in samenhang bekeken met oplossingen die vertaald worden naar aantrekkelijke en toekomstbestendige plekken en landschappen. De inzendingen varieerden van het laten groeien van kansrijke burgerinitiatieven, nieuwe samenwerkingsverbanden, tijdspaden om keuzemomenten en geldstromen inzichtelijk te maken, procesvoorstellen om gemeenschappen beter te betrekken tot financieringsmodellen om transities te ondersteunen.

Thema Waar Wij Willen Wonen 

In deze twaalfde editie van de Eo Wijersprijsvraag hebben de ontwerpteams onderzocht hoe klimaatadaptatie en natuurverbetering samen een hefboom kunnen zijn voor aantrekkelijke steden en landschappen van de toekomst; het landschap ‘waar wij willen wonen’. De ontwerpteams werd gevraagd om met ruimtelijke en maatschappelijk-bestuurlijke oplossingsrichtingen te komen en daarnaast ook – in de geest van Jac. P. Thijsse – met beelden op ooghoogte te laten zien hoe dit eruit kan zien. Bekijk hier alle inzendingen. Op 12 oktober wordt de eindpublicatie overhandigd met daarin de inzichten, lessen en aanbevelingen die naar voren zijn gekomen voor het landschap waar wij willen wonen.

Over Stichting Eo Wijers

De Eo Wijersstichting – vernoemd naar bouwkundig ingenieur Leonard Wijers – is al ruim drie decennia een onafhankelijke pleitbezorger voor de inzet van het regionaal ontwerp bij de aanpak van bovenlokale vraagstukken. De stichting heeft een roemruchte geschiedenis achter de rug waarin belangwekkende transitieopgaven voor het voetlicht zijn gebracht. Meer informatie: eowijers.nl.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven