WarmtelinQ

Gerelateerd nieuws

WarmtelinQ Rijswijk – Leiden met €81 miljoen subsidie ondersteund

De Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben 15 juni 2022 ingestemd met een bijdrage aan het Warmtelinq tracé Rijswijk – Leiden in de vorm van een investeringssubsidie van €81 miljoen. Ook stemden de staten voor het beëindigen van het aandeelhouderschap van het Warmtebedrijf Rotterdam. Gedeputeerde Jeannette Baljeu: “Dit is een belangrijke stap in de realisatie van het warmtetransportnet in Zuid-Holland, waar het tracé Rijswijk-Leiden onderdeel van uitmaakt. Met dit warmtetransportnet benutten we de kansen die er liggen voor de gebouwde omgeving en de glastuinbouw. En leveren we een grote bijdrage aan de landelijke CO2-reductieopgave.”

 

Warmtelevering geborgd

De investeringssubsidie van €81 miljoen is onderdeel van een set aan afspraken tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Gasunie en de provincie Zuid-Holland. Wanneer ook Gasunie een positief financieringsbesluit neemt, ondertekenen de partijen een convenant. In dit convenant staan afspraken over de publieke financiering van het Warmtelinq tracé Rijswijk – Leiden. Hiermee is de warmtelevering aan de Leidse regio geborgd.

Met de verkoop van het Warmtebedrijf Rotterdam aan Vattenfal en de afspraken tussen de provincie en de gemeente Rotterdam, heeft de Rotterdamse regio zekerheid over de levering van warmte. En is ook de duurzame warmtevoorziening in Zuid-Holland geborgd. Vattenfall is een gerenommeerde partij uit de warmte branche, die duurzaamheid hoog op de agenda heeft staan.

Jeannette Baljeu: “Deze afspraken zijn een belangrijke stap in de transitie naar duurzame energie in Zuid-Holland. Van gas naar duurzame restwarmte uit de Rotterdamse haven. De restwarmte uit de haven gebruiken we om gebouwen op een duurzame manier te verwarmen. De klimaatuitdagingen en de huidige geopolitieke ontwikkelingen vergroot de urgentie om dit soort stappen te zetten. Wij zijn dan ook erg blij met het positieve besluit van onze provinciale staten.”

Meer weten over WarmtelinQ

Meer informatie over Warmtelinq vindt u op de website van WarmtelinQ, klik hier om de website te bezoeken.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven